Uutiset / 04.09.2014

Näin vastasitte tes-kyselyymme

Järjestimme elokuussa verkkokyselyn, jossa kartoitimme jäsentemme näkemyksiä lehdistön tes-neuvottelujen tarpeista. Tiivistelmä kyselyn tuloksista:

Noin 270 vastaajaa, eli selvä enemmistö, on sitä mieltä, että palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkan kokemusosiin tarvitaan lisätaso 12 vuoden jälkeen. Perusteluja puolesta ja vastaan:

 • muutoin palkankorotuksia vaikea saada.
 • Kokemus on arvokasta ja hyödyllistä työnantajalle.
 • Kokemus ja osaaminen ovat eri asioita eivätkä automaattisesti korreloi. Pitäisi aina maksaa työtehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen osaamisen perusteella.
 • Oikeasti nuoret toimittajat tekevät tuottavinta työtä.
 • Kokemustasoa ei työnantaja huomioi kuitenkaan automaattisesti.

Vieläkin selvempi enemmistö vastasi "Ehdottomasti ei", kun kysyttiin 10 vuoden alallaolon jälkeisen kuudennen kesälomaviikon poistamista. Ajatuksia tästä:

 • kuudennesta kesälomaviikosta tulee pitää kiinni!
 • Se on erittäin tärkeä fyysisesti ja henkisesti raskaalla alalla.
 • Pitkät lomat ovat ehdoton edellytys työssä jaksamiseen
 • Ei panna ehdottomia ennakkoehtoja tyyliin "kesälomaa ei saa missään nimessä lyhentää." Kaikesta on voitava neuvotella.

Palkka-aiheisten näkemysten kirjo oli laaja. Käsitys aloittelevan journalistin lähtöpalkasta vaihteli 1500:tsa 3500:aan euroon. Seuraavien kahden vuoden aikana palkkojen pitäisi nousta, vastaajasta riippuen, 0-30 prosenttia.

Enemmän kuin kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että kaikkiin työpaikan toimituksellista työtä tekeviin pitäisi soveltaa samaa työehtosopimusta. Kyllä-, ei- ja en tiedä -vastauksia perusteltiin muun muassa näin:

 • Samaa journalistista työtä kaikki työpaikallani tekevät kuitenkin, vain julkaisukanavat ovat eri.
 • Meillä kaikki tekevät joka tapauksessa vähän kaikkea.
 • Käytännössä se merkitsisi useiden työntekijöiden työehtojen huomattavaa huonontumista.
 • Ei jouduta siihen tilanteeseen, että työnantaja alkaa sopimusshoppailemaan kuten muilla aloilla on käynyt
 • En tunne muiden työehtosopimuksia.

Lehdistön palkkausjärjestelmä ei nykyään kaikilta osin vastaa toimitusten nykyisiä toimenkuvia eikä tunnista työn muuttumista. Niinpä kysyimme, tarvitaanko palkkausjärjestelmään uusi taso IIb:n ja IIIa:n väliin. Suurin osa, noin 200 vastaajaa, vastasi ettei tiedä. Moni kertoi tuntevansa huonosti nykyistä sopimusta ja varsinkin palkkaryhmiä.

Suurin osa vastaajista, yli 130, työskentelee maakunnallisessa sanomalehdessä. Seuraavaksi yleisimmät työpaikat olivat paikallis- tai kaupunkilehti, aikakauslehti ja valtakunnallinen sanomalehti.

Lehdistön nykyinen työehtosopimus on voimassa syyskuun loppuun. Neuvottelut seuraavasta sopimuksesta alkavat perjantaina 5. syyskuuta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.