Uutiset / 06.04.2010

MTV:ssä neuvottelutulos

Sopimuksen kesto on 2 vuotta 7 kuukautta, 30.9.2012 asti. Palkkoja korotetaan 1.10.2010 lukien 1,55 %.

Palkkoja korotetaan seuraavan kerran 1.10.2011. Korotuksen määrästä sovitaan 30.9.2011 mennessä. Ellei palkankorotuksesta päästä sopimukseen, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla 31.10.2011. Euromääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan vastaavasti.

Palkkojen lisäksi MTV:n neuvottelutulos pitää sisällään myös muita rahallisia parannuksia nykyiseen. Ilta- ja yötyön lisiin on sovittu aikarajan aikaistus klo 23:sta klo 22:een. Lisäksi yötyön 30 %:n korotus nousee 50 %:iin. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 0,15 % ja se tulee tulee voimaan 1.3.2010 lukien. Uutena sopimukseen tulee myös puhelinvarallaolon korvaaminen. Sen yksityiskohdista sovitaan paikallisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Lisäksi jatkossa lomaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä. Aikaisemmin tämän lomaltapaluurahan maksamisen edellytyksenä on ollut töihin palaaminen loman jälkeen.

Pätkätyön ehtoja on parannettu useaa kautta. Uutta on kokonainen luku lyhytkestoisesta (tarvittaessa työhön tulevien tuntityö) ja osa-aikaisesta ohjelmatyöstä. Samalla myös nämä epätyyppisen työn muodot tulevat osaksi työehtopimusta, mikä tarkoittaa muun muassa alle vuoden kestävien työsuhteiden lomakorvausprosentin nousemista 9 %:sta 11,5 %:een. Yhtiön kanssa on myös sovittu työsopimuslomakkeesta, jota näissä työsuhteissa käytetään. Luottamusmiehelle tulee tiedonsaantioikeus määräaikaisuuksien, mukaan lukien tarvittaessa työhön tulevien sopimusten perusteista. Nämä ilmoitetaan luottamusmiehelle jatkossa kahdesti vuodessa 30.6.2010 alkaen. Työnantajan aloitteesta tehtyjen määräaikaisien sopimusten (myös ttt) osalta korostetaan työsopimuslain mukaisten perusteiden täyttämistä.

Alihankintaa koskien tessiin tulee määräykset, joiden mukaan yhtiön tulee selvittää työhön sovellettava työehtosopimus ja noudatettavat keskeiset työehdot. Luottamusmiehellä on oikeus saada tieto näistä selvityksistä. Lisäksi jos MTV:n omaa työvoimaa joudutaan vähentämään alihankintaan siirtymisen vuoksi, on työntekijät pyrittävä sijoittamaan muihin tehtäviin tai ellei tämä ole mahdollista, selvittämään alihankkijan mahdollisuudet ottaa työntekijän palvelukseensa entisin työehdoin. Työehtosopimus ottaa jatkossa ensimmäistä kertaa kantaa myös yhden miehen/naisen yrityksiin: työsopimukselle ei saa antaa sellaista muotoa, jonka mukaan kysymyksessä olisi itsenäisten yrittäjien välinen sopimus silloin kun kyseessä tosiasiallisesti on työsopimus.

Journalistiliiton työehtosopimuksista MTV:n sopimukseen tulee ensimmäisenä isyysvapaan palkallinen aika, 6 arkipäivää. Lisäksi palkallinen adoptiovapaa nousee samalle tasolle äitiysvapaan kanssa, 3 kuukauteen. Palkallinen muuttovapaapäivä lisätään tessiin. Palvelusvuosiin mukaan laskettaviin aikoihin kirjataan vuosilomalain mukaiset työssäolopäivien veroiset päivät, laajennettuna sairasloma-ajalla sen palkallisesta kestosta riippumatta.

Sopimuksen soveltamisalassa on täsmennetty oppilaitosharjoittelijoiden kuuluminen sopimuksen piiriin, jos heidän tekemänsä työ on itsenäistä sisältäen normaalin tuotanto- ja lähetysvastuun. Myös rajapintaa suoriteperusteisen freetyön sopimukseen, Yhtyneet-sopimukseen on selkeytetty: MTV:n ja Subtv:n työehtosopimusta ei sovelleta suoriteperusteiseen työhön. Neuvotteluissa sopimusta esitettiin laajennettavaksi Radio Novaan ja Eniro-Sentraalin chat-lähetyksiin. Kummastakin sovittiin selvitystyö.

Työehtopimusratkaisun yhteydessä ratkesi myös yhtiön 120 freekääntäjän erillissopimuksessa auki olleet asiat. Työt turvaava erillisopimus on voimassa 30.9.2012 asti. Lisäksi pääkanavien uusintakerrat sopimuskaudet sopimuskauden aikana määritettiin kuuteen. Samalla eri kanavien välisen ristiinkäytön korvaukseksi tuli 8 %, jonka päälle yhtiö maksaa nettikäytöstä 1 % eli yhteensä 9 % yli Yhtyneet-käännöspalkkioliitteen taulukoiden.

Tekstiesityksistä missään muodossa eivät menneet läpi ylityön tuntirajan laskeminen 120 tunnista 112,5 tuntiin kolmen viikon jaksossa eikä palkallisen sairausajan pidentäminen. Työnantajalla ei ollut tällä kertaa neuvotteluissa yhtään tekstiesitystä.

Neuvottelutulos on luettavissa jäsensivuilla (pyytää kirjautumista)

Petri Savolainen


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.