Uutiset / 03.03.2010

MTV:n freekääntäjät saivat sopimuksen

Uuden sopimuksen mukaan MTV takaa työt omilla free- tai vakituisessa työsuhteessa olevilla kääntäjillä 88 %:sti MTV3, Sub, MAX, AVA ja SARJA -kanavilla. Takuu tarkoittaa sitä, että enintään 12 % näiden kanavien käännöstöistä voidaan teettää MTV:n ulkopuolisilla käännöstoimistoilla. Muita yhtiön käännöstuntimääriltään pienempiä maksu-tv-kanavia takuu ei koske.

Erillissopimuksen tarkoituksena on edelleen turvata käännöstyöt Yhtyneet-sopimuksen mukaisilla työsuhteisilla freekääntäjillä erillissopimuksen voimassaoloaikana.

Sopimuskauden kesto ratkeaa vasta MTV:n varsinaisissa tes-neuvotteluissa, jotka käynnistyvät perjantaina 5.3. Uuden MTV:n työehtosopimuksen sopimuskausi määrittää myös kääntäjien erillissopimuksen keston.

Sopimuskauden mukaan liikkuvat myös pääkanavien, MTV3 ja Sub, uusintakerrat kaavalla 3+2+1. Jos tehdään vuoden sopimus, on uusintamäärä kolme, kuten vanhassa erillissopimuksessa. Jos taas tuleva sopimus on vaikkapa kolmevuotinen, on uusintakertoja kuusi. Maksu-tv-kanavilla uusintoja saa olla edelleen rajoituksetta sopimuskauden aikana.

Vastaavasti tes-sopimuskauden kesto määrittelee ristiinkäyttökorvauksen, joka menee kaavalla 4+3+1. Esimerkiksi jos tuleva sopimuskausi on kolmevuotinen, on korvaus uusinnoista 8 %. Nykyisessä sopimuksessa korvaus on 6 %, jota sovelletaan siihen asti, kunnes MTV:n työehtosopimus on saatu neuvoteltua. Nettikorvaus säilyy 1 %:ssa.

Kakkoskäännösten hintaan tehdään tasokorotus 9,5 euroon. Vanhan sopimuksen korvaus oli 8,5 euroa, joten korotusta on runsaat kymmenen prosenttia. Kakkoskäännöksiä ei edelleenkään saa esittää uusintana MTV3:lla ja Subtv:llä. Sen sijaan yhtiön verkkosivuja ja netti-tv:tä koskeva käyttökielto poistetaan.

Sopimuksen voimassaoloon liittyvä ns. jälkivaikutus pitenee neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sopimus poikkeuksellisesti irtisanottaisiin kesken sopimuskauden, olisi sopimus voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen vielä toiset kuusi kuukautta.

Takuuprosentin toteutumista tarkastellaan jatkossakin kerran kalenterivuodessa. Ensimmäinen tarkastelu tehdään ajalta 1.3.-31.12.2010.

Erillissopimus koskee MTV:n noin 120 työsuhteista freekääntäjää.

Petri Savolainen


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.