Uutiset / 03.03.2010

MTV:n freekääntäjät saivat sopimuksen

Uuden sopimuksen mukaan MTV takaa työt omilla free- tai vakituisessa työsuhteessa olevilla kääntäjillä 88 %:sti MTV3, Sub, MAX, AVA ja SARJA -kanavilla. Takuu tarkoittaa sitä, että enintään 12 % näiden kanavien käännöstöistä voidaan teettää MTV:n ulkopuolisilla käännöstoimistoilla. Muita yhtiön käännöstuntimääriltään pienempiä maksu-tv-kanavia takuu ei koske.

Erillissopimuksen tarkoituksena on edelleen turvata käännöstyöt Yhtyneet-sopimuksen mukaisilla työsuhteisilla freekääntäjillä erillissopimuksen voimassaoloaikana.

Sopimuskauden kesto ratkeaa vasta MTV:n varsinaisissa tes-neuvotteluissa, jotka käynnistyvät perjantaina 5.3. Uuden MTV:n työehtosopimuksen sopimuskausi määrittää myös kääntäjien erillissopimuksen keston.

Sopimuskauden mukaan liikkuvat myös pääkanavien, MTV3 ja Sub, uusintakerrat kaavalla 3+2+1. Jos tehdään vuoden sopimus, on uusintamäärä kolme, kuten vanhassa erillissopimuksessa. Jos taas tuleva sopimus on vaikkapa kolmevuotinen, on uusintakertoja kuusi. Maksu-tv-kanavilla uusintoja saa olla edelleen rajoituksetta sopimuskauden aikana.

Vastaavasti tes-sopimuskauden kesto määrittelee ristiinkäyttökorvauksen, joka menee kaavalla 4+3+1. Esimerkiksi jos tuleva sopimuskausi on kolmevuotinen, on korvaus uusinnoista 8 %. Nykyisessä sopimuksessa korvaus on 6 %, jota sovelletaan siihen asti, kunnes MTV:n työehtosopimus on saatu neuvoteltua. Nettikorvaus säilyy 1 %:ssa.

Kakkoskäännösten hintaan tehdään tasokorotus 9,5 euroon. Vanhan sopimuksen korvaus oli 8,5 euroa, joten korotusta on runsaat kymmenen prosenttia. Kakkoskäännöksiä ei edelleenkään saa esittää uusintana MTV3:lla ja Subtv:llä. Sen sijaan yhtiön verkkosivuja ja netti-tv:tä koskeva käyttökielto poistetaan.

Sopimuksen voimassaoloon liittyvä ns. jälkivaikutus pitenee neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sopimus poikkeuksellisesti irtisanottaisiin kesken sopimuskauden, olisi sopimus voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen vielä toiset kuusi kuukautta.

Takuuprosentin toteutumista tarkastellaan jatkossakin kerran kalenterivuodessa. Ensimmäinen tarkastelu tehdään ajalta 1.3.-31.12.2010.

Erillissopimus koskee MTV:n noin 120 työsuhteista freekääntäjää.

Petri Savolainen


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.