Uutiset / 06.11.2012

MTV irtisanoo 34

MTV Oy irtisanoo 34 työntekijää ja vähentää henkilöstöä muilla järjestelyillä lisäksi 30 henkilötyövuodella, kertoi toimitusjohtaja Heikki Rotko maanantaina MTV:n yt-neuvottelujen päätyttyä. Ohjelmatyöntekijöitä irtisanotaan viisi.

MTV:n ohjelmatyöntekijöitä koskien neuvottelut päättyivät erimielisinä. ”Emme hyväksy jäseniimme kohdistuneita irtisanomisia”, totesivat MOT ry:n neuvottelijat Leea Ollikainen, Reijo Nykänen ja Kari Pyrhönen.

”Katsomme että työnantaja ei pystynyt perustelemaan työn ja tuotannon loppumista niin, että irtisanomisperusteet olisivat todellisia.”

Alun perin vähennystarpeeksi ilmoitettiin noin 80 henkilötyövuotta. Neuvottelujen aikana kyettiin irtisanottavien määrää pienentämään selvästi.  ”Neuvotteluja käytiin pääosin asiallisessa ilmapiirissä, asioista oikeasti neuvotellen”, sanovat MOT:n neuvottelijat.

”Viiden jäsenemme työ loppui tänään maanantaina 5.11.2012 suoralla irtisanomisella. Jätimme näistä kaikista yt-pöytäkirjoihin eriävän mielipiteen.  Työnantaja perusteli vähennystarpeita epämääräisesti lähinnä ’työn uudelleenorganisoinnilla lähitulevaisuudessa’.  Lisäksi irtisanomiseen päädyttiin vielä senkin jälkeen, kun vähentymistavoite oli saavutettu vapaaehtoisilla eropaketeilla. Irtisanomisten käsitteleminen jatkuu tarpeen tullen, irtisanottujen tahdon mukaisesti”, sanovat MOT:n neuvottelijat.

”Lisäksi 16 jäsenemme työsuhde päättyy erilaisilla eläke- tai muilla eropaketeilla. Kahdeksan jäsentämme joutui jättämään MTV:n liikkeenluovutuksen sekä alihankintaan siirtämisen seurauksena.”

YT-neuvottelujen ulkopuolella on edelleen auki, miten ulkostettu käännöstoiminta järjestetään. Kuukauden sisällä liikkeenluovutuksesta BTI Internationaliin irtisanoutui 98 av-kääntäjää.

 

Katso MOT:n neuvottelijoiden tiedote MOT:n verkkosivuilla


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.