Uusimmat

MTV irtisanoo 34

Viisi ohjelmatyöntekijää sanotaan irti. Neuvotteluissa määrä väheni huomattavasti. MOT:n neuvottelijat eivät hyväksy näitäkään irtisanomisia.

MTV Oy irtisanoo 34 työntekijää ja vähentää henkilöstöä muilla järjestelyillä lisäksi 30 henkilötyövuodella, kertoi toimitusjohtaja Heikki Rotko maanantaina MTV:n yt-neuvottelujen päätyttyä. Ohjelmatyöntekijöitä irtisanotaan viisi.

MTV:n ohjelmatyöntekijöitä koskien neuvottelut päättyivät erimielisinä. ”Emme hyväksy jäseniimme kohdistuneita irtisanomisia”, totesivat MOT ry:n neuvottelijat Leea Ollikainen, Reijo Nykänen ja Kari Pyrhönen.

”Katsomme että työnantaja ei pystynyt perustelemaan työn ja tuotannon loppumista niin, että irtisanomisperusteet olisivat todellisia.”

Alun perin vähennystarpeeksi ilmoitettiin noin 80 henkilötyövuotta. Neuvottelujen aikana kyettiin irtisanottavien määrää pienentämään selvästi.  ”Neuvotteluja käytiin pääosin asiallisessa ilmapiirissä, asioista oikeasti neuvotellen”, sanovat MOT:n neuvottelijat.

”Viiden jäsenemme työ loppui tänään maanantaina 5.11.2012 suoralla irtisanomisella. Jätimme näistä kaikista yt-pöytäkirjoihin eriävän mielipiteen.  Työnantaja perusteli vähennystarpeita epämääräisesti lähinnä ’työn uudelleenorganisoinnilla lähitulevaisuudessa’.  Lisäksi irtisanomiseen päädyttiin vielä senkin jälkeen, kun vähentymistavoite oli saavutettu vapaaehtoisilla eropaketeilla. Irtisanomisten käsitteleminen jatkuu tarpeen tullen, irtisanottujen tahdon mukaisesti”, sanovat MOT:n neuvottelijat.

”Lisäksi 16 jäsenemme työsuhde päättyy erilaisilla eläke- tai muilla eropaketeilla. Kahdeksan jäsentämme joutui jättämään MTV:n liikkeenluovutuksen sekä alihankintaan siirtämisen seurauksena.”

YT-neuvottelujen ulkopuolella on edelleen auki, miten ulkostettu käännöstoiminta järjestetään. Kuukauden sisällä liikkeenluovutuksesta BTI Internationaliin irtisanoutui 98 av-kääntäjää.

 

Katso MOT:n neuvottelijoiden tiedote MOT:n verkkosivuilla