Uutiset / 08.12.2010

MOT neuvotteli 20 jäsentä vakinaisiksi

Vakinaistettavilla on takanaan enemmän tai vähemmän pitkä ttt- ja määräaikaisten työsuhteiden ketju.
Määrä on niin suuri, että myönteisen lopputuloksen saavuttamiseksi vakinaistamiset on porrastettu kolmelle vuodelle, ensimmäiset tapahtuvat v. 2011 alussa ja viimeiset v. 2013 alussa.

Kaikille odottajille on neuvoteltu työsuhdeturva vakinaistamiseen saakka.

Kirjallisen sopimuksen mukaan heille tarjotaan töitä samassa laajuudessa kuin vuonna 2010 niin kauan, kunnes vakinaistaminen tapahtuu.

Alkusyksystä tekemämme kartoituksen perusteella katsoimme, että 20 jäsentämme täyttää työlainsäädännön mukaan vakinaistamisen edellytykset.

Lopputulos oli se, että kaikki 20 vakinaistettiin. Ei kai tällaista neuvottelutulosta voi kovin kehnona pitää.

Vielä pari sanaa taustaksi:

Tällainen neuvottelutulos on mahdollista vain siksi, että toimimme ammattijärjestössä yhdessä.

Saimme viime keväänä neuvoteltua työehtosopimukseemme pykälän, joka velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan pääluottamusmiehelle epätyypilliset (ttt- ja määräaikaiset) työsuhteet kaksi kertaa vuodessa. Tämä edesauttoi huomattavasti neuvottelujen käynnistämistä (vaikka neuvottelujen tulos pohjautuukin ennen muuta työlainsäädännön pykälien noudattamiseen koskien työsuhteiden ketjuttamista).

Yhtä lailla neuvotteluja edisti se, että osana alkusyksyn taustaselvitystä teimme ttt-/määräaikaissuhteissa työskenteleville jäsenillemme oman työhistoriakyselyn, johon vastattiin hyvin aktiivisesti.

Niin ikään on aihetta kiittää Journalistiliittoa ja sen edunvalvontajohtaja Petri Savolaista, joka oli neuvottelujen loppuvaiheessa mukana ja jolta saimme pitkin matkaa korvaamattomia juridisia neuvoja.

Neuvottelut sujuivat työnantajan kanssa hyvässä ja riidattomassa hengessä, joten on syytä kiittää myös työnantajaa ymmärryksestä ison asian ratkaisemiseksi.

Kari Pyrhönen
puheenjohtaja
MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.