Uutiset / 07.08.2015

Monikulttuurisuus näkyy heikosti USA:n mediassa

”Journalismin pitäisi esitellä erilaisia näkökulmia ja heijastaa palvelemaansa yleisöä. Nyt on vaarana, että yleisö saa vääristyneen kuvan todellisuudesta ja etnisten vähemmistöjen roolista”, sanoo Kansainvälisen journalistiliiton (IFJ) edustaja Pamela Morinière.

”Jos uutistoimitukset menettävät kosketuksensa koko ajan monikulttuurisemman yleisönsä huolenaiheisiin, toiveisiin ja unelmiin, uutisvälineiltä katoaa merkitys ja ne korvataan toisilla”, varoittaa American Society of News Editors (Asne) -järjestön puheenjohtaja Chris Peck.

Järjestön mukaan ongelman taustalla ovat vähemmistöihin kuuluvien journalismiopiskelijoiden heikommat lähtökohdat valkoisiin verrattuna.

Menestyvien journalismiopiskelijoiden tietä silottavat alan vanhat, valkoisen keskiluokan ja ylemmän keskiluokan perinteet ja mediasuhteet, jotka ovat synnyttäneet itseään ruokkivan kierteen, Peck kuvaa.

Ongelmana työhönotto

Vähemmistöjen heikkoa edustusta mediassa puolusteltiin aiemmin koulutetun työvoiman puutteella, mutta teoria kumottiin hiljan Alex T. Williamsin tutkimuksessa, jonka Columbia Journalism Review julkaisi. Sen mukaan vähemmistöihin kuuluvia oli 21,4 prosenttia vuosina 2004–2013 journalismin tai viestinnän opintonsa päättäneistä.

Heistä vain 49 prosenttia onnistui saamaan kokopäivätyön, kun vastaava osuus valkoisilla oli 66 prosenttia.

Williamsin mukaan vähemmistöjen työnsaantia vaikeuttavat muun muassa työnantajien erikoisvaatimukset, kuten palkattoman harjoittelujakson suorittaminen, johon monilla ei ole varaa. Lisäksi heidän opinahjonsa ovat usein heikompitasoisia kuin valkoisten.

Peck lisää listalle talousvaikeudet, joiden kanssa yhdysvaltalainen media painiskelee.

Vähemmistöjen asemaa alan työmarkkinoilla voi heikentää myös ay-politiikka, jonka mukaan viimeksi työhön otetut irtisanotaan ensin, sanoo Washington Postin toimittaja Doris Truong, joka johtaa Unity Journalists for Diversity -järjestöä.

Paljon korjattavaa

Tilanteen korjaamiseksi on esitetty liuta keinoja. Pamela Morinière kehottaa lisäämään journalismin opetusohjelmiin monikulttuurisuudesta raportointia, nostattamaan keskustelua vähemmistöjen edustuksesta uutistoimituksissa, välittämään tietoa avoimista työpaikoista entistä laajemmalle ja lopettamaan syrjinnän työhönotossa.

Chris Peck patistaa noteeraamaan paikalliset kyvyt. ”Journalismiopiskelijat, joilla on yhteyksiä paikallisiin väestöryhmiin, ovat avaintekijä uutistoimitusten monikulttuurisuuden lisäämisessä. Paikallisten lahjakkuuksien vaaliminen vaatii aikaa, mutta se voi olla palkitsevaa.”

Kannattaa kalastella myös sosiaalisessa mediassa: jos halutaan pitää viestintä dynaamisena, täytyy kutsua diginatiivit mukaan, hän jatkaa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.