Uusimmat

Mitä mieltä liiton touhuista?

Journalistiliitto tutkii jäsentensä käsityksiä liiton onnistumisesta tehtävissään. Jos sait kyselylomakkeen, niin vastaa. Vastauksesi edustaa usean liiton jäsenen näkemyksiä.

Suomen Journalistiliitto teettää TNS-Gallupilla ns. Järjestökuva-tutkimuksen. Tutkimuslomakkeet ovat perillä satunnaisotokseen osuvilla viikon 4 aikana.

Melko perinpohjainen kyselylomake lähetetään reilulle tuhannelle liiton jäsenelle. Erikseen tutkitaan toisaalta perusjäsenten, toisaalta liiton päättäjien ja liiton opiskelijajäsenten mielipiteitä. Kysely tehdään nyt kolmatta kertaa, joten se tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella käsitysten muuttumista.

Vaikka lomake on kieltämättä laaja, vastaajien toivotaan paneutuvan siihen huolellisesti. Ilman todellista tietoa jäsenten näkemyksistä liiton on mahdoton arvioida tekemisiään ja onnistumistaan. Tällaista tietoa liitto ei saa mistään muualta kuin kysymällä jäseniltään.

Kyselyyn voi vastata joko palauttamalla lomakkeen postitse tai verkossa. Linkki lomakkeeseen löytyy tästä:

 http://online.tns-global.com/wix/p822085237.aspx

Vastaamiseen tarvitaan ns. käyttäjänimi, joka löytyy lomakkeen yläkulmasta.

Vastauksia ja henkilöitä ei missään vaiheessa tunnisteta tai yhdistetä toisiinsa. Kirjeessä on mukana arpalipuke, jonka palauttaneiden kesken arvotaan kolme 100 euron arvoista kirjapalkintoa.