Uutiset / 01.03.2010

Mihin suuntaan liiton rakennetta kehitään?

Suomen Journalistiliiton "organisaatiokaavio" on nykyisellään lievästi ilmaistuna monimutkainen. Monimutkaisuus johtuu pääosin historiallisista syistä: liitto on alun perin perustettu sanomalehdistöä edustaneiden toimittajaherrojen paikallisten klubien liitoksi. Sen jälkeen klubeista on tullut alueellisia yhdistyksiä ja lisäksi liittoon on liittynyt tai perustettu valtakunnallisia yhdistyksiä, kuten Radio- ja tv-toimittajien liitto tai Suomen aikakauslehdentoimittajien liitto.

Myös jäsenyhdistysten kokoerot luovat liiton rakenteeseen monimutkaisuutta: suurimmassa yhdistyksessä RTTL:ossa on noin 5000 jäsentä, kun viidessä yhdistyksessä on alle 200 jäsentä.

Alueellisten yhdistysten uskotaan edistavän parhaiten ammatillista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Toistaalta nykyisen yhdistysrakenteen on arvioitu hajauttavan varsinkin lehdistön edunvalvontaa. Myöskään konserneja ei liiton rakenne tunne, vaikka ne nykyisessä edunvalvonnassa ovat keskeisellä sijalla. Koko ajan on tiedetty, että liiton tärkein toiminta tapahtuu toimitusosastoissa, joiden suhde liiton päätöksentekoon on löyhä.

Suomen Journalistiliiton hallitus pyytää nyt 19.3. 2010 mennessä lausuntoja siitä, mihin suuntaan organisaatiota pitäisi kehittää. Lausuntoja pyydetään asiaa pohtineen työryhmän mietinnön pohjalta.

Lausuntoja voivat antaa niin yhdistykset, osastot kuin yksittäiset jäsenetkin.

Lausunnot pyydetään ohjaamaan järjestöasiamies Marja Palmuselle, marja.palmunen(at)journalistiliitto.fi.


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.