Uutiset / 01.03.2010

Mihin suuntaan liiton rakennetta kehitään?

Suomen Journalistiliiton "organisaatiokaavio" on nykyisellään lievästi ilmaistuna monimutkainen. Monimutkaisuus johtuu pääosin historiallisista syistä: liitto on alun perin perustettu sanomalehdistöä edustaneiden toimittajaherrojen paikallisten klubien liitoksi. Sen jälkeen klubeista on tullut alueellisia yhdistyksiä ja lisäksi liittoon on liittynyt tai perustettu valtakunnallisia yhdistyksiä, kuten Radio- ja tv-toimittajien liitto tai Suomen aikakauslehdentoimittajien liitto.

Myös jäsenyhdistysten kokoerot luovat liiton rakenteeseen monimutkaisuutta: suurimmassa yhdistyksessä RTTL:ossa on noin 5000 jäsentä, kun viidessä yhdistyksessä on alle 200 jäsentä.

Alueellisten yhdistysten uskotaan edistavän parhaiten ammatillista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Toistaalta nykyisen yhdistysrakenteen on arvioitu hajauttavan varsinkin lehdistön edunvalvontaa. Myöskään konserneja ei liiton rakenne tunne, vaikka ne nykyisessä edunvalvonnassa ovat keskeisellä sijalla. Koko ajan on tiedetty, että liiton tärkein toiminta tapahtuu toimitusosastoissa, joiden suhde liiton päätöksentekoon on löyhä.

Suomen Journalistiliiton hallitus pyytää nyt 19.3. 2010 mennessä lausuntoja siitä, mihin suuntaan organisaatiota pitäisi kehittää. Lausuntoja pyydetään asiaa pohtineen työryhmän mietinnön pohjalta.

Lausuntoja voivat antaa niin yhdistykset, osastot kuin yksittäiset jäsenetkin.

Lausunnot pyydetään ohjaamaan järjestöasiamies Marja Palmuselle, marja.palmunen(at)journalistiliitto.fi.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.