Uusimmat

Miekkari maikkarilaisten puolesta torstaina

HYVÄN JOURNALISMIN JA MAIKKARILAISTEN PUOLESTA

Tukimielenilmaus torstaina 27.9. klo 15-15.30 Pöllölaaksossa.

Tervetuloa paikalle!

MTV Mediassa käydään parhaillaan yt-neuvotteluja henkilöstön vähentämisestä. MTV:n hallitus kokoontuu huomenna klo 11, ja iltapäivällä klo 15 MTV:n toimitusjohtaja kertoo henkilöstölle hallituksen päätöksistä.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL on erittäin huolestunut MTV Median suunnitelmista vähentää henkilöstöään yli15 prosentilla. Suunniteltu 80 henkilötyövuoden leikkaus ei ole missään suhteessa MTV Median vuosia jatkuneeseen vahvasti voitolliseen toimintaan. Se on lyhytnäköistä omistajapolitiikkaa ja voi johtaa MTV Median kilpailukyvyn pysyvään vahingoittumiseen.

RTTL järjestää tukimielenilmauksen MTV:n sisäpihalla torstaina 27.9. kello 15-15.30. Ilmaisemme tukemme hyvälle journalismille ja maikkarilaisille kollegoillemme.

Lisätietoja mielenilmaisusta: RTTL:n puheenjohtaja Tapio Räihä, p. 040 553 1918.
_______________________________________