Uutiset / 07.04.2015

Media-ala muistuttaa lähdesuojan vaatimuksista verkkovalvonnan sääntelyssä

Viestinnän Keskusliitto, Suomen Journalistiliitto ja Julkisen sanan neuvosto ovat huolestuneet lähdesuojan toteutuksesta valmisteilla olevassa tiedustelulainsäädännössä. Lähdesuoja on vaarassa tulla ohitetuksi, mikäli lakiin ei luoda asianmukaisia takeita lähteiden suojaamiseksi.

Lähdesuoja on olennainen osa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamaa sananvapautta.

Mahdollisuus tuoda ongelmia, epäkohtia ja ideoita yhteiskunnalliseen keskusteluun nimettömänä tiedotusvälineiden kautta on välttämätöntä tiedonkulun avoimuuden turvaamiseksi osana läpinäkyvää demokratiaa. Kansalaiselle lähdesuoja turvaa sananvapauteen sisältyvän oikeuden ottaa vastaan tietoa ja muodostaa oma käsityksensä yhteiskunnan toiminnasta ja vallankäytöstä. Journalistin tietolähteisiin kohdistuva valvonta merkitsisi tämän perus- ja ihmisoikeuden loukkaamista.

Liitot antoivat lausuntonsa asiasta puolustusministeriölle tiistaina. Tiedustelulainsäädännön valmistelu jatkunee seuraavalla vaalikaudella. Perus- ja ihmisoikeuskysymysten ratkaisut ovat toistaiseksi auki lähdesuojan ohella myös yksityiselämän suojan ja luottamuksellisen viestin suojan osalta.

Lisätietoja antavat lakimies Mikko Hoikka, VKL (mikko.hoikka@vkl.fi; 040 186 3503), lakimies Jussi Salokangas, SJL (jussi.salokangas@journalistiliitto.fi; 050 3776 211) ja puheenjohtaja Risto Uimonen, JSN (risto.uimonen@jsn.fi; 040 552 0206).

 

Viestinnän Keskusliitto edustaa aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen kustantajia, painoalan yrityksiä sekä televisiotoimijoita. Työskentelemme kilpailukykyisen, yhteiskuntaa vahvistavan suomalaisen media-alan puolesta. Jäsenjärjestömme ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys.

Suomen Journalistiliitto on ammattijärjestö, jonka tehtävä on valvoa journalistien ja journalismin etuja. Liiton jäsenet ovat viestintäalan ammattilaisia, kuten toimittajia, ohjelmatyöntekijöitä, kuvaajia, graafikoita, tiedottajia, kääntäjiä ja kustannustoimittajia.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.