Uutiset / 07.04.2015

Media-ala muistuttaa lähdesuojan vaatimuksista verkkovalvonnan sääntelyssä

Viestinnän Keskusliitto, Suomen Journalistiliitto ja Julkisen sanan neuvosto ovat huolestuneet lähdesuojan toteutuksesta valmisteilla olevassa tiedustelulainsäädännössä. Lähdesuoja on vaarassa tulla ohitetuksi, mikäli lakiin ei luoda asianmukaisia takeita lähteiden suojaamiseksi.

Lähdesuoja on olennainen osa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamaa sananvapautta.

Mahdollisuus tuoda ongelmia, epäkohtia ja ideoita yhteiskunnalliseen keskusteluun nimettömänä tiedotusvälineiden kautta on välttämätöntä tiedonkulun avoimuuden turvaamiseksi osana läpinäkyvää demokratiaa. Kansalaiselle lähdesuoja turvaa sananvapauteen sisältyvän oikeuden ottaa vastaan tietoa ja muodostaa oma käsityksensä yhteiskunnan toiminnasta ja vallankäytöstä. Journalistin tietolähteisiin kohdistuva valvonta merkitsisi tämän perus- ja ihmisoikeuden loukkaamista.

Liitot antoivat lausuntonsa asiasta puolustusministeriölle tiistaina. Tiedustelulainsäädännön valmistelu jatkunee seuraavalla vaalikaudella. Perus- ja ihmisoikeuskysymysten ratkaisut ovat toistaiseksi auki lähdesuojan ohella myös yksityiselämän suojan ja luottamuksellisen viestin suojan osalta.

Lisätietoja antavat lakimies Mikko Hoikka, VKL (mikko.hoikka@vkl.fi; 040 186 3503), lakimies Jussi Salokangas, SJL (jussi.salokangas@journalistiliitto.fi; 050 3776 211) ja puheenjohtaja Risto Uimonen, JSN (risto.uimonen@jsn.fi; 040 552 0206).

 

Viestinnän Keskusliitto edustaa aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen kustantajia, painoalan yrityksiä sekä televisiotoimijoita. Työskentelemme kilpailukykyisen, yhteiskuntaa vahvistavan suomalaisen media-alan puolesta. Jäsenjärjestömme ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys.

Suomen Journalistiliitto on ammattijärjestö, jonka tehtävä on valvoa journalistien ja journalismin etuja. Liiton jäsenet ovat viestintäalan ammattilaisia, kuten toimittajia, ohjelmatyöntekijöitä, kuvaajia, graafikoita, tiedottajia, kääntäjiä ja kustannustoimittajia.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.