Uutiset / 23.08.2012

Luovat alat ärähtivät opiskelijoiden tekijänoikeuksista

Grafia ry:n, Kuvittajat ry:n, Sarjakuvantekijät ry:n, Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliiton ja Suomen freelance-journalistien aloite on osoitettu opetusministeri Jukka Gustafssonille ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäelle.

Taustalla on yhä yleisempi käytäntö pakottaa toimittajiksi, kuvaajiksi, taittajiksi, graafikoiksi ja sarjakuvantekijöiksi opiskelevia allekirjoittamaan opintojensa yhteydessä lehtitalojen avustajasopimuksia, jotka vievät heiltä korvauksetta alan toimijan ainoan kauppatavaran, tekijänoikeuden. Järjestöt toteavat:

"Tapauksia on esiintynyt eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, mutta julkisuudessa eniten näkyi tapaus Keskisuomalainen. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoita velvoitettiin pakollisen kurssin yhteydessä allekirjoittamaan lehden freelance-sopimus, jota alan ammattilaiset pitävät kohtuuttomana. Joukko opiskelijoita irtisanoutui sopimuksesta ja jupakka tuli julkisuuteen.

   Eräiden mediatalojen freelancer-sopimusten kohtuuttomuudesta on puhuttu paljon ja ministeri Arhinmäki puuttui niihin Tekijänoikeuspäivän puheessaan 23.4.2012. Tällaisilla sopimuksilla freelancer pakotetaan luovuttamaan kaikki mahdolliset tekijänoikeudet työhönsä ja hänelle saatetaan sälyttää sen myöhemmän käytön korvausvastuita.

   Opiskelijat eivät vielä tunne alan kauppatapoja ja oppilaitosten tulisi ne opettaa. Heillä tulisi olla valmiudet ja osaaminen työllistää itsensä luovan alan yrittäjänä.

   Esimerkiksi Aalto-yliopistossa katsotaan, että kun opetus on maksutonta, ei harjoittelupaikka voi vaatia opiskelijaa luovuttamaan omaisuuttaan minkään pakollisen kurssin yhteydessä. Tekijänoikeus on tekijän omaisuutta, ansion lähde ja kauppatavara. Kaikki oppilaitokset eivät toimi näin.

   Toivomme, että opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaisi näiden alojen koulutusta antavia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja siten, että opiskelijoita ei voida edellyttää opintoihin sisältyvän harjoittelun tai kurssin yhteydessä luovuttamaan laajasti tekijänoikeuksiaan.

Ministeriön tulisi kehottaa oppilaitoksia etsimään sellaiset yhteistyökumppanit, että opiskelijat eivät joudu mediatalojen sanelun eteen tekijänoikeuksiensa laajaksi ja vastikkeettomaksi luovuttamiseksi.

   Oppilaitosten tulisi samalla tehostaa opiskelijoille annettavaa luovan alan yrittäjyyden opetusta, sillä suuri osa opiskelijoista työllistää itsensä valmistuttuaan yrittäjänä.”


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.