Uusimmat

Luottamusmiesvaalit taas lokakuussa

Samalla valitaan toimitusten työsuojeluvaltuutetut.

Lehdistön ja kustannustoimittajien uudet pääluottamusmiehet kaudelle 2016–2017 valitaan lokakuun aikana.

Valinta pitäisi järjestää kaikilla työpaikoilla, joissa työskentelee vähintään kolme liiton jäsentä.

Valinnasta pitää aina ilmoittaa liittoon, koska vasta liiton ilmoitus työnantajalle tekee pääluottamusmiehen asemasta virallisen.

Samassa yhteydessä valitaan myös toimitusten omat työsuojeluvaltuutetut.

Ehdokasasettelu alkaa 1. lokakuuta ja sille on varattava aikaa vähintään 7 päivää. Äänioikeutettuja luottamusmiesvaalissa ovat ne, jotka ovat kyseisessä yrityksessä työsuhteessa 1. lokakuuta. Myös Journalistiliiton jäsenyyden on oltava voimassa tuona päivänä.

Vaali on toimitettava lokakuun aikana, ellei Journalistiliiton kanssa ole sovittu muuta.

Valinnoista on tiedotettava liittoon ja omalle jäsenyhdistykselle 15.11. mennessä. Ilmoitus valituista on tehtävä siinäkin tapauksessa, että entinen pääluottamusmies on valittu uudelleen.

Journalistiliitto lähettää toimituksiin lisää ohjeita, ja niitä löytyy myös sivulta http://www.journalistiliitto.fi/edunvalvonta/luottamusmies/