Uusimmat

Liittojen freeneuvottelut kariutuivat

Viestinnän Keskusliiton ja Journalistiliiton välisissä neuvotteluissa freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtojen uudistamisesta ei lopulta löydetty ratkaisua.

Neuvotteluiden kariutuminen todettiin aamuneuvottelussa 14.6.

Neuvottelijoiden yhteisen työpaperin syntymisen esti näkemysero siitä, millä menettelyllä saman konsernin sisällä olevien tiedotusvälineiden välinen aineiston edelleenluovutus olisi ollut mahdollista. Lisäksi viime vaiheessa keskusteltiin muun muassa ostajan velvollisuudesta informoida freelanceria aineiston käyttötilanteista. Freelancerin olisi puolestaan pitänyt informoida näistä haastateltavaa ja kuvattavaa.

Neuvottelujen jatkosta ei sovittu, joten nykyiset ehdot  jäävät voimaan.

Neuvotteluja käytiin nykyisten ehtojen voimassa ollessa 2,5 vuoden ajan.
 

Lisatietoja:
Petri Savolainen