Uutiset / 30.05.2012

Liitto vetoaa SMF:n työsuhteisiin freeasiassa

Puheenjohtaja Arto Niemisen ja edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen allekirjoittama vetoomus kuuluu:

"Pattitilanne Sanoma Magazines Finlandin freelancer-sopimuksen ympärillä jatkuu. Sadat freelancer-journalistit ovat töiden loppumisen uhallakin jättäneet sopimuksen allekirjoittamatta ja jatkavat kamppailuaan saadakseen yhtiön neuvottelemaan sopimuksen ehdoista.

Tavoitteena on turvata kohtuulliset työskentelyn ehdot freelancereille ja pitää huolta siitä, että Suomessa on tulevaisuudessakin mahdollista toimia vapaana journalistina taloudellisesti ja eettisesti kestävältä pohjalta.

Sanoma Magazinesin freelancer-kuvaajat, -toimittajat ja -graafikot tarvitsevat kamppailussaan Journalistiliiton ja sen jäsenten kaiken tuen. On tärkeää, että tässä kaikki vetävät yhtä köyttä, koska freelancer-työn ja työsuhteisen työn välillä on kiinteä riippuvuussuhde. Freelancer-työn ehtojen pitää olla samantasoisia kuin työsuhteisillakin. Työsuhteisen työn rinnalle ei saa luoda halpatyömarkkinoita. Siitä kärsivät lopulta kaikki, ja tällainen kehitys vaikeuttaa Journalistiliiton ja sen edunvalvojien työtä.

Journalistiliitto vetoaa, että kaikki työsuhteiset Sanoma Magazinesin palveluksessa osallistuisivat mahdollisuuksiensa mukaan freelancereiden kamppailuun.

Toimitusosaston ja luottamusmiesten tekemän työn lisäksi jokainen voi tarkkailla esimerkiksi omaa ylityökehitystä tai tehdä merkitsemätön ylityö näkyväksi eli tarkkailla omaa työajan käyttöä. Jos ylityötä tehdään, se pitää korvata työehtosopimuksen mukaisesti tai sovittaessa vastaavilla korotuksilla lasketulla vapaalla."


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.