Uutiset / 09.10.2023

Liitto kysyy jäseniltä lyhennetyn työajan tarvetta

Journalistiliitto selvittää millainen kannatus ja tarve jäsenillä on saada tehdä lyhennettyä työaikaa tai saada pidempiaikaista palkatonta vapaata. Liitto on lähettänyt kyselyn vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa työskenteleville. Kysely on tullut sähköpostiin ja siihen voi vastata 30.10. asti. Nykyisin työntekijä voi halutessaan tehdä lyhennettyä työaikaa vain osittaisen hoitovapaan perusteella. Työntekijä voi pitää vanhempainvapaata, opintovapaata ja vuorotteluvapaata, mutta ei muita pidempiä vapaita. Tällaisista palkattomista vapaista pitää erikseen sopia työnantajan kanssa. Virkasuhteissa on mahdollisuus palkattomaan virkavapaaseen. “Elämäntilanteet vaihtelevat ja työntekijällä saattaa olla tarve saada tehdä lyhyempää työaikaa tai saada pidempiaikaista taukoa työstä. Syynä voi olla vaikka oma jaksaminen tai halu kokeilla toisenlaisia työtehtäviä. Työaikalain mukaan työnantajan on pyynnöstä pyrittävä järjestämään mahdollisuus tehdä lyhennettyä työaikaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä, mutta laki ei kuitenkaan velvoita tähän”, avaa kyselyä Journalistiliiton juristi Tuomas Aalto. Kyselyllä haetaan taustatietoa siitä, pitäisikö kokoaikaisella työntekijällä olla oikeus tehdä lyhyempää työaikaa omiin henkilökohtaisiin syihin perustuen. Samalla selvitetään, onko tilausta virkavapaan tapaiselle oikeudelle saada palkatonta vapaata. Kun kyselyn tulokset valmistuvat, niistä kerrotaan liiton viestinnässä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.