Uutiset / 25.01.2013

Liitto käsittelee Journalisti-lehden toimituksen tilannetta

Työsuojelupiiri arvioi tilannetta omalta osaltaan. Journalistiliiton toimistossa ja hallinnossa asiaa on käsitelty marraskuun lopulta lähtien, kun asia tuli tietoon.

Liiton hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.1. Se käsitteli liiton puheenjohtajan jo aiemmin tekemän toimenpidelistauksen ja päätti myös esimiestyön kehittämiseen ja työterveyshuollon yhteistyöhön tähtäävistä toimista.

Hallitus kokoontuu varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilän johdolla ylimääräiseen kokoukseen 29.1. Tässä kokouksessa hallitus tapaa Journalistin koko toimituksen, kertoo Nissilä. Työntekijöiden kanssa tapaamiseen osallistuvat pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö.

- Hallitus keskusteli tammikuun kokouksessa Journalistin tilanteesta lähes kolme tuntia ja mietti keinoja tilanteen neutraloimiseksi. Hallitus on myös jatkanut keinojen pohtimista kokouksen jälkeen sähköpostikeskusteluissa.

- Meillä on voimakas huoli tilanteesta ja aito halu saada tilanne korjattua. Itse pidän tärkeänä antaa aikaa työterveyshuollon toimille. Uskon, että yhteisesti keskustellen ja yhteisistä pelisäännöistä sopien Journalistin tilanne saadaan sellaiseksi, että lehden työntekijät voivat jatkaa työskentelyä mielekkääksi kokemassaan työssä järjestön ja jäsenten hyväksi, Nissilä arvelee.

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.