Uusimmat

Liitto käsittelee Journalisti-lehden toimituksen tilannetta

Journalisti-lehden työilmapiiri on noussut keskustelunaiheeksi, kun lehden toimituksesta otettiin maanantaina yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelupiiriin ja ilmoitettiin työpaikkakiusaamisesta.

Työsuojelupiiri arvioi tilannetta omalta osaltaan. Journalistiliiton toimistossa ja hallinnossa asiaa on käsitelty marraskuun lopulta lähtien, kun asia tuli tietoon.

Liiton hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.1. Se käsitteli liiton puheenjohtajan jo aiemmin tekemän toimenpidelistauksen ja päätti myös esimiestyön kehittämiseen ja työterveyshuollon yhteistyöhön tähtäävistä toimista.

Hallitus kokoontuu varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilän johdolla ylimääräiseen kokoukseen 29.1. Tässä kokouksessa hallitus tapaa Journalistin koko toimituksen, kertoo Nissilä. Työntekijöiden kanssa tapaamiseen osallistuvat pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö.

– Hallitus keskusteli tammikuun kokouksessa Journalistin tilanteesta lähes kolme tuntia ja mietti keinoja tilanteen neutraloimiseksi. Hallitus on myös jatkanut keinojen pohtimista kokouksen jälkeen sähköpostikeskusteluissa.

– Meillä on voimakas huoli tilanteesta ja aito halu saada tilanne korjattua. Itse pidän tärkeänä antaa aikaa työterveyshuollon toimille. Uskon, että yhteisesti keskustellen ja yhteisistä pelisäännöistä sopien Journalistin tilanne saadaan sellaiseksi, että lehden työntekijät voivat jatkaa työskentelyä mielekkääksi kokemassaan työssä järjestön ja jäsenten hyväksi, Nissilä arvelee.