Uusimmat

Liitot: Av-kääntäjien työttömyysturvapäätös kummeksuttaa

Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat kummeksuvat työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöstä hylätä av-kääntäjien valitus.
Päätöksestä seuraa kääntäjille kolmen kuukauden karenssiaika työttömyysturvaan. Kielteisen päätöksen on saanut ainakin 20 kääntäjää.

Päätöksen mukaan av-kääntäjät irtisanoutuivat käännöstoimisto BTI International Oy:n palveluksesta ennenaikaisesti. Päätöksessä todetaan, että kääntäjien työsuhteen ehtojen huonontumisesta ei ollut varmuutta irtisanoutumisen yhteydessä.

Kaikkiaan 101 kääntäjää irtisanoutui pian MTV Oy:stä tapahtuneen liikkeenluovutuksen jälkeen viime vuoden lopulla.

 

– Lautakunnan päätös kummeksuttaa, sillä siinä on sivuutettu kääntäjien ja liittojen esittämät näkökannat työsuhteen ehtojen heikentymisestä, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

 

Liittojen tietojen mukaan liikkeenluovutuksen jälkeen yhtiöön jääneiden muutamien kääntäjien työt ovat päättyneet keväällä. Lisäksi yhtiö on vastikään purkanut keväällä palkkaamiensa uusien kääntäjien työsuhteita koeajalla ja on taas hakemassa uusia kääntäjiä työvoimahallinnon sivuilla.

 

BTI on myös jäänyt pois av-käännöstoimistojen työehtoneuvotteluista. Neljän muun käännöstoimiston kanssa sovittiin jo keväällä MTV Oy:lle tehtävien käännöstöiden vähimmäisehdoista.

 

– Liitot tulevat yhdessä valittamaan lautakunnan päätöksestä Vakuutusoikeuteen, sanoo Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola.

 

 

Lisätietoja:

edunvalvontajohtaja Petri Savolainen Suomen Journalistiliitto, 050-5342485

työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisalat, 040-5905693