Uutiset / 17.11.2023

Liiton kysely: Moni haluaisi mahdollisuuden tehdä lyhennettyä työaikaa

Journalistiliitto kysyi lokakuun aikana työsuhteisilta jäseniltään näkemyksiä lyhennetyn työajan ja palkattoman vapaan tarpeellisuudesta. Lyhennetylle työajalle vastaavalla palkanalennuksella vaikuttaisi olevan merkittävää kannatusta.

Kyselystä vastanneen Journalistiliiton juristi Tuomas Aallon mukaan vastanneista 67 prosenttia käyttäisi todennäköisesti mahdollisuutta lyhennettyyn työaikaan nykyisessä työssään, mutta puolelle heistä edellytyksenä olisi nykyisen inflaatio- ja korkotilanteen parantuminen.

Myös mahdollisuus palkattomaan vapaaseen olisi tarpeen: ”Oikeudelle saada 1–3 viikon palkaton vapaa oli vastaavan suuruinen tarve kuin lyhennetylle työajalle. Tarvetta sitä pidemmälle, enintään vuoden pituiselle palkattomalle vapaalle oli vähemmän, 51 prosenttia.”

Monella jo hyviä kokemuksia

Vastanneilla oli useita syitä lyhennetylle työajalle tai palkattomalle vapaalle, Aalto sanoo. ”Vaihtelevia syitä ja tarpeita mainittiin useita, kuten erilaiset perhesyyt, muut projektiluonteiset työt ja pidemmän matkan tekeminen. Yleisesti kyse on kunkin yksilön elämänlaadusta ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta työn kanssa.”

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että moni oli myös sopinut onnistuneesti lyhennetystä työajasta ja palkattomasta vapaasta eikä työnantaja ollut kieltäytynyt kovin monesta pyynnöstä. Kokemukset lyhennetystä työajasta ja palkattomasta vapaasta ovat olleet lähes aina positiivisia.

Tuomas Aalto näkee, että työaikaa lyhentämiselle tai palkattomalla vapaalle on kannatusta, ja kyse on hyvin konkreettisista ja tehokkaista keinoista lisätä työhyvinvointia. ”Journalistiliitto voisi edistää kumpaakin esimerkiksi työehtosopimustasolla tai pyrkimällä kehittämään sopimisen malleja. Suorat keinot ovat vähän rajalliset, koska kyse on työpaikkakohtaisesta asiasta. Tärkeintä olisikin näin alkuun, että aihe otetaan esille työpaikkojen yhteistoiminnassa.”

Kyselyn faktat:

  • Kysely lähetettiin 9.10.2023 liiton työsuhteisille jäsenille, kysely päättyi 31.10.
  • Sen sai sähköpostiinsa 3930 suomenkielistä ja 378 ruotsinkielistä jäsentä
  • Vastaajia oli 685

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto kutsuu suomalaisia mediayrityksiä keskustelemaan itsensätyöllistäjien työehdoista ja palkkioista

Keskusteluiden jälkeen liitto haluaa myös avata neuvotteluja freelancereiden vähimmäistyöehdoista.

Vastaa liiton palkkatutkimukseen – vaikuta etujesi valvontaan

Vastaaminen on tärkeää, sillä tutkimuksella saadaan tuoretta tietoa kevättalvella 2025 käytäviä työehtoneuvotteluja varten.

Manu Haapalainen Journalistin vakituiseksi toimittajaksi

Manu Haapalainen vakinaistettu Journalistin toimittajaksi. Asiasta päätti Journalistiliiton hallitus.