Uutiset / 17.11.2023

Liiton kysely: Moni haluaisi mahdollisuuden tehdä lyhennettyä työaikaa

Journalistiliitto kysyi lokakuun aikana työsuhteisilta jäseniltään näkemyksiä lyhennetyn työajan ja palkattoman vapaan tarpeellisuudesta. Lyhennetylle työajalle vastaavalla palkanalennuksella vaikuttaisi olevan merkittävää kannatusta.

Kyselystä vastanneen Journalistiliiton juristi Tuomas Aallon mukaan vastanneista 67 prosenttia käyttäisi todennäköisesti mahdollisuutta lyhennettyyn työaikaan nykyisessä työssään, mutta puolelle heistä edellytyksenä olisi nykyisen inflaatio- ja korkotilanteen parantuminen.

Myös mahdollisuus palkattomaan vapaaseen olisi tarpeen: ”Oikeudelle saada 1–3 viikon palkaton vapaa oli vastaavan suuruinen tarve kuin lyhennetylle työajalle. Tarvetta sitä pidemmälle, enintään vuoden pituiselle palkattomalle vapaalle oli vähemmän, 51 prosenttia.”

Monella jo hyviä kokemuksia

Vastanneilla oli useita syitä lyhennetylle työajalle tai palkattomalle vapaalle, Aalto sanoo. ”Vaihtelevia syitä ja tarpeita mainittiin useita, kuten erilaiset perhesyyt, muut projektiluonteiset työt ja pidemmän matkan tekeminen. Yleisesti kyse on kunkin yksilön elämänlaadusta ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta työn kanssa.”

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että moni oli myös sopinut onnistuneesti lyhennetystä työajasta ja palkattomasta vapaasta eikä työnantaja ollut kieltäytynyt kovin monesta pyynnöstä. Kokemukset lyhennetystä työajasta ja palkattomasta vapaasta ovat olleet lähes aina positiivisia.

Tuomas Aalto näkee, että työaikaa lyhentämiselle tai palkattomalla vapaalle on kannatusta, ja kyse on hyvin konkreettisista ja tehokkaista keinoista lisätä työhyvinvointia. ”Journalistiliitto voisi edistää kumpaakin esimerkiksi työehtosopimustasolla tai pyrkimällä kehittämään sopimisen malleja. Suorat keinot ovat vähän rajalliset, koska kyse on työpaikkakohtaisesta asiasta. Tärkeintä olisikin näin alkuun, että aihe otetaan esille työpaikkojen yhteistoiminnassa.”

Kyselyn faktat:

  • Kysely lähetettiin 9.10.2023 liiton työsuhteisille jäsenille, kysely päättyi 31.10.
  • Sen sai sähköpostiinsa 3930 suomenkielistä ja 378 ruotsinkielistä jäsentä
  • Vastaajia oli 685

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.