Uusimmat

Liiton hallitus kuuli osapuolia Journalisti-lehden kiistassa

Journalistiliiton hallitus on tänään 1. varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilän johdolla kuullut kaikkia Journalisti-lehden työpaikkakiusaamisväitteitä koskevan tapauksen osapuolia. Kokous pidettiin 29.1.2013 klo 10-17.

Hallitus päätti seuraavaa.

Kaikkia hallituksen edellisessä kokouksessa päättämiä toimenpiteitä jatketaan. Tähän kuuluvat työterveydenhuollon kanssa käynnistetyt toimenpiteet työilmapiirin korjaamiseksi. Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun mukaan toimenpiteet ovat alkaneet hyvin.

Liiton hallitus hakee ulkopuolista selvitysmiestä arvioimaan, pitävätkö väitteet työpaikkakiusaamisesta Journalistin toimituksessa paikkaansa.

Liiton hallitus arvioi toimenpiteiden onnistumista. Tämän jälkeen harkitaan, onko tarvetta esimerkiksi väliaikaisille tai pysyville henkilöstöjärjestelyille. Järjestelyt eivät tarkoita irtisanomisia, vaan esimerkiksi tehtävänkuvien muutoksia.

– Valtava halu tässä on etsiä ja löytää ratkaisua, sanoo varapuheenjohtaja Maija-Leena Nissilä.

– Kaikkien osapuolten näkemysten kuuleminen on tärkeää ja oikeudenmukaisen ratkaisun löytäminen vaatii aikaa. Hallitus haluaa ennen lopullisten päätösten tekemistä kuulla miten työterveyshuollon ja työsuojelupiirin asiantuntijat tilanteen näkevät, sanoo Nissilä.  

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 7.2.