Uutiset / 22.04.2015

Liikesalaisuuden suojan muutokset hiertävät Euroopan ay-liikettä ja journalistijärjestöjä

Euroopan parlamentin käsittelyssä oleva direktiiviesitys saattaa uhata talouselämää tutkivia journalisteja ja heidän lähteitään.

Joukko eurooppalaisia ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä julkaisi maaliskuussa kannanoton, jossa ne vastustavat liikesalaisuuksien suojaa koskevaa direktiiviesitystä. Euroopan journalistiliiton EFJ:n puheenjohtajan Mogens Blicher Bjerregårdin mukaan esitys uhkaisi vakavasti journalistien ja ammattiliittojen työtä.

Euroopan unioni pyrkii yhtenäistämään pelisääntöjä, joilla suojataan yrityksiä liikesalaisuuksien väärinkäytöltä. Komissio julkaisi marraskuussa 2013 direktiiviehdotuksen, jota on käsitelty Euroopan parlamentissa viime syksystä alkaen. Sen on tarkoitus tulla parlamentin äänestykseen huhtikuun lopulla.

Direktiivissä liikesalaisuus määritellään salaiseksi tiedoksi, jolla on kaupallista arvoa salaisuutensa vuoksi ja jota on pyritty pitämään salassa riittävin toimenpitein. Esimerkkejä näistä ovat tiedot asiakkaista ja tavarantoimittajista, liiketoimintaprosesseista ja markkinatutkimuksista.

Sananvapaus- ja ay-järjestöjä hiertää esityksen laajaa määritelmä liikesalaisuus-käsitteelle. Se ei suojaisi riittävästi esimerkiksi kuluttajia, journalisteja, tutkijoita ja muita työntekijöitä, jotta heillä olisi pääsy yleisen edun kannalta tärkeisiin tietoihin.

Bjerregårdin mukaan tämä saattaisi estää ay-aktiiveja tai työntekijöitä paljastamasta yleisen edun kannalta tärkeitä tietoja yritysten mahdollisista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Ranskan journalistiliitot ovat pitkään taistelleet paikallista liikesalaisuuksien suojalakia vastaan. EFJ:n mukaan heidän menestyksestään pitäisi nyt ottaa oppia.

Euroopan parlamentin tulisi muokata direktiiviesitystä rajaamalla liikesalaisuuden määritelmää sekä vahvistamalla suojamekanismeja, jotta yleisen edun kannalta tärkeää tietoa ei voida suojata liikesalaisuutena. Tiedon vapaan käytön ja levittämisen tulisi olla peruslähtökohtana, ja liikesalaisuuksien suojaamisen poikkeustilanne.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.