Uutiset / 22.04.2015

Liikesalaisuuden suojan muutokset hiertävät Euroopan ay-liikettä ja journalistijärjestöjä

Euroopan parlamentin käsittelyssä oleva direktiiviesitys saattaa uhata talouselämää tutkivia journalisteja ja heidän lähteitään.

Joukko eurooppalaisia ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä julkaisi maaliskuussa kannanoton, jossa ne vastustavat liikesalaisuuksien suojaa koskevaa direktiiviesitystä. Euroopan journalistiliiton EFJ:n puheenjohtajan Mogens Blicher Bjerregårdin mukaan esitys uhkaisi vakavasti journalistien ja ammattiliittojen työtä.

Euroopan unioni pyrkii yhtenäistämään pelisääntöjä, joilla suojataan yrityksiä liikesalaisuuksien väärinkäytöltä. Komissio julkaisi marraskuussa 2013 direktiiviehdotuksen, jota on käsitelty Euroopan parlamentissa viime syksystä alkaen. Sen on tarkoitus tulla parlamentin äänestykseen huhtikuun lopulla.

Direktiivissä liikesalaisuus määritellään salaiseksi tiedoksi, jolla on kaupallista arvoa salaisuutensa vuoksi ja jota on pyritty pitämään salassa riittävin toimenpitein. Esimerkkejä näistä ovat tiedot asiakkaista ja tavarantoimittajista, liiketoimintaprosesseista ja markkinatutkimuksista.

Sananvapaus- ja ay-järjestöjä hiertää esityksen laajaa määritelmä liikesalaisuus-käsitteelle. Se ei suojaisi riittävästi esimerkiksi kuluttajia, journalisteja, tutkijoita ja muita työntekijöitä, jotta heillä olisi pääsy yleisen edun kannalta tärkeisiin tietoihin.

Bjerregårdin mukaan tämä saattaisi estää ay-aktiiveja tai työntekijöitä paljastamasta yleisen edun kannalta tärkeitä tietoja yritysten mahdollisista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Ranskan journalistiliitot ovat pitkään taistelleet paikallista liikesalaisuuksien suojalakia vastaan. EFJ:n mukaan heidän menestyksestään pitäisi nyt ottaa oppia.

Euroopan parlamentin tulisi muokata direktiiviesitystä rajaamalla liikesalaisuuden määritelmää sekä vahvistamalla suojamekanismeja, jotta yleisen edun kannalta tärkeää tietoa ei voida suojata liikesalaisuutena. Tiedon vapaan käytön ja levittämisen tulisi olla peruslähtökohtana, ja liikesalaisuuksien suojaamisen poikkeustilanne.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.