Uutiset / 07.12.2012

Lehtiyhtymä irtisanoo

Lehtiyhtymä hakee irtisanomisten lisäksi kustannussäästöjä toiminnan uudelleen järjestelyillä ja työn vähenemisellä. Toimituksiin on suunniteltu henkilövähennyksiä  kaupunki- ja maakuntalehdissä sekä tilattavissa lehdissä.

Keski-Uusimaa -lehden toimituksen pääluottamusmies Veijo Eronen jätti neuvottelujen lopuksi kirjallisen eriävän mielipiteen. Hän ehdotti paikallistason neuvotteluja, joilla etsittäisiin säästöjä irtisanomisten sijaan.

Irtisanomiset toteutetaan vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa.

 

HUOMIO: uutista on päivitetty irtisanottavien luvun (ennen 41-43 henkeä) osalta ja jatkettu tällä tiedotteella, jonka Lehtiyhtymä -konserni on antanut ja toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen allekirjoittanut maanantaina 10.12.2012: 

"Neuvotteluissa käytiin läpi useita eri vaihtoehtoja, joilla kapasiteettia voidaan supistaa ja konsernin kustannusrakennetta keventää markkinatilannetta vastaavaksi.

Suomen Lehtiyhtymä –konserni  harkitsee käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen sopeuttamistoimenpiteitä, mikä aiheuttaisi henkilöstön vähennystoimia. Lisäksi sopeutustoimia voidaan toteuttaa siten, että eläkkeelle siirtyvien henkilöiden toimia ei täytetä. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita ei täytetä.

Irtisanottavien määrän arvioidaan olevan 31 henkilöä, joista 5 ylempää toimihenkilöä, 5 toimittajaa, 17 toimihenkilöä ja 4 työntekijää. Mainittu luku saattaa vielä pienentyä, mikäli löytyy mahdollisuus tarjota muuta työtä ko. vaiheessa. Lisäksi toimenkuvaa muutetaan yhden ylemmän toimihenkilön ja 7 toimihenkilön kohdalla.

Näiden sekä määräaikaisten työsuhteiden sekä eläkkeelle siirtymisten kautta arvioidaan saavutettavan 32 henkilötyövuoden säästö vuositasolla kirjanpidollisesti.

Henkilöstön vähennykset aiheuttavat useissa työpaikoissa työn sisältöjen, työaikojen tai työpaikkojen sijaintien muutoksia. 

Lisäksi koko konsernissa tullaan toteuttamaan yhden – kahden viikon lomautus koskien koko henkilöstöä siten, että koko henkilöstö lomautetaan viikoksi eri suunnitelman mukaisesti ajalla 1.1.2013 – 30.4.2013. Lisäksi toteutetaan paikallisesti/yksikkökohtaisesti suunnitellen tuotanto- ja kysyntätilanteen mukaan mahdollinen toinen lomautusviikko loppuvuoden 2013 aikana.

Arvion mukaan mahdolliset päätökset tullaan panemaan toimeen mahdollisimman pian päätöksen tekemisen jälkeen joulukuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana.

Mahdollisesti irtisanottaville henkilöille annetaan erillinen, päivätty ilmoitus henkilökohtaisesti tai postin välityksellä. Irtisanottavien nimet tullaan toimittamaan yt-neuvotteluun osallistuneille henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen irtisanomisilmoitusten antamista."


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.