Uutiset / 07.12.2012

Lehtiyhtymä irtisanoo

Lehtiyhtymä hakee irtisanomisten lisäksi kustannussäästöjä toiminnan uudelleen järjestelyillä ja työn vähenemisellä. Toimituksiin on suunniteltu henkilövähennyksiä  kaupunki- ja maakuntalehdissä sekä tilattavissa lehdissä.

Keski-Uusimaa -lehden toimituksen pääluottamusmies Veijo Eronen jätti neuvottelujen lopuksi kirjallisen eriävän mielipiteen. Hän ehdotti paikallistason neuvotteluja, joilla etsittäisiin säästöjä irtisanomisten sijaan.

Irtisanomiset toteutetaan vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa.

 

HUOMIO: uutista on päivitetty irtisanottavien luvun (ennen 41-43 henkeä) osalta ja jatkettu tällä tiedotteella, jonka Lehtiyhtymä -konserni on antanut ja toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen allekirjoittanut maanantaina 10.12.2012: 

"Neuvotteluissa käytiin läpi useita eri vaihtoehtoja, joilla kapasiteettia voidaan supistaa ja konsernin kustannusrakennetta keventää markkinatilannetta vastaavaksi.

Suomen Lehtiyhtymä –konserni  harkitsee käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen sopeuttamistoimenpiteitä, mikä aiheuttaisi henkilöstön vähennystoimia. Lisäksi sopeutustoimia voidaan toteuttaa siten, että eläkkeelle siirtyvien henkilöiden toimia ei täytetä. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita ei täytetä.

Irtisanottavien määrän arvioidaan olevan 31 henkilöä, joista 5 ylempää toimihenkilöä, 5 toimittajaa, 17 toimihenkilöä ja 4 työntekijää. Mainittu luku saattaa vielä pienentyä, mikäli löytyy mahdollisuus tarjota muuta työtä ko. vaiheessa. Lisäksi toimenkuvaa muutetaan yhden ylemmän toimihenkilön ja 7 toimihenkilön kohdalla.

Näiden sekä määräaikaisten työsuhteiden sekä eläkkeelle siirtymisten kautta arvioidaan saavutettavan 32 henkilötyövuoden säästö vuositasolla kirjanpidollisesti.

Henkilöstön vähennykset aiheuttavat useissa työpaikoissa työn sisältöjen, työaikojen tai työpaikkojen sijaintien muutoksia. 

Lisäksi koko konsernissa tullaan toteuttamaan yhden – kahden viikon lomautus koskien koko henkilöstöä siten, että koko henkilöstö lomautetaan viikoksi eri suunnitelman mukaisesti ajalla 1.1.2013 – 30.4.2013. Lisäksi toteutetaan paikallisesti/yksikkökohtaisesti suunnitellen tuotanto- ja kysyntätilanteen mukaan mahdollinen toinen lomautusviikko loppuvuoden 2013 aikana.

Arvion mukaan mahdolliset päätökset tullaan panemaan toimeen mahdollisimman pian päätöksen tekemisen jälkeen joulukuun 2012 ja huhtikuun 2013 välisenä aikana.

Mahdollisesti irtisanottaville henkilöille annetaan erillinen, päivätty ilmoitus henkilökohtaisesti tai postin välityksellä. Irtisanottavien nimet tullaan toimittamaan yt-neuvotteluun osallistuneille henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen irtisanomisilmoitusten antamista."


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.