Uutiset / 14.11.2012

Lehtialan irtisanomisten loputtava heti!

Graafisen teollisuuden ammattiliittojen TEAM Teollisuuden ammattiliiton, Ammattiliitto Pron, Mediaunioni MDU:n ja Suomen Journalistiliiton mielestä graafinen teollisuus on vaikean suhdannetilanteen lisäksi itse omilla toimillaan syventänyt alansa kriisiä. Yritysten omistajilta vaaditaan nyt malttia ja investointeja.

Liitot tuomitsevat selvää voittoa tuottavien yritysten irtisanomistoimet. Kovalla kädellä tapahtuvaa saneerausta on mahdotonta ymmärtää erityisesti niissä yrityksissä, jotka hankalasta suhdannetilanteesta huolimatta tuottavat huomattaviakin tuottoja. Tämä näkyy nimenomaan irtisanovissa lehtiyrityksissä. Vaikka liikevaihdot ovatkin supistuneet, ovat lehtitalot edelleen hyvin kannattavia yrityksiä.

Yritysten on pystyttävä katsomaan yli vaikean suhdannetilanteen. Nyt tarvitaan panostuksia uusiin tuotteisiin. Lyhytnäköinen voittojen maksimointi tässä tilanteessa on väärää politiikkaa. Tuotto-odotusten tulee perustua realistiseen kuvaan markkinoista, eikä aikaisempien vuosien huomattaviin tuottoprosentteihin.

Liittojen mukaan alan työttömyystilanne on hälyttävä. Syyskuussa työttömyyspäivärahaa sai TEAMin ja Pron jäsenistä yhteensä yli tuhat kirjatyöntekijää, jakajaa ja toimihenkilöä. Journalisteja oli työttömänä yli 500, ja työttömyysprosentti on noussut neljästä kuuteen. Kun mukaan laskee tilastoissa näkymättömän freelancer-toimittajien vajaatyöllisyyden, päästään helposti kahdeksaan prosenttiin. Mediaunionin jäsenten työttömyysprosentti on noussut lähes kymmeneen prosenttiin.

Painoalaa painaa kova kilpailu, lehtitaloja ylisuuret tuotto-odotukset

Graafinen teollisuus on voimakkaan rakennemuutoksen ala, jolta on kadonnut lyhyessä ajassa runsaasti työpaikkoja. Murros koskee laaja-alaisesti kaikkia alan henkilöstöryhmiä koulutustasoon, ammattiasemaan ja tehtäväkuvaan katsomatta.

Kirjapainojen ns. siviilityötä on siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle esimerkiksi Puolaan, Venäjälle ja Kaukoitään. Painoalalla on Suomessa ylikapasiteettia edelleen runsaasti. Hyvin erikoistuneet painot näyttävät kestävän parhaiten kovan kansainvälisen kilpailun.

Lehtitaloissa saneeraus on mittavaa ja se kohdistuu laajasti koko henkilökuntaan. Esimerkiksi journalistisia työpaikkoja on kadonnut vuodesta 2008 lähtien jo yli 800. Parhaillaan yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä 12 yrityksessä. TEAMin mukaan ne koskevat tällä hetkellä 200 palkansaajaa. Turun Sanomissa juuri päättyneet yt:t olivat jo viidennet muutaman vuoden sisällä. Kalevassa neuvottelut on juuri aloitettu, kun taas Sanoma-konsernissa Sanomien Kaupunkilehdet ja Sanoma Magazines ovat jo ilmoittaneet mittavista irtisanomisista ja muista järjestelyistä.

Myös yritysjärjestelyitä on tehty. WSOY:n kaunokirjallisuus myytiin Bonnierille, Bookwell ja Kariston Kirjapaino yhdistettiin ja Alma Median sisällä järjesteltiin konsernirakenne uusiksi. Samalla Alma ilmoitti aloittavansa sisältöyhteistyön Ilkka-yhtymän kanssa.

Arvonlisävero on maksettu työpaikoilla

TEAM, Pro, MDU ja Journalistiliitto ovat myös erittäin pettyneitä, etteivät maan hallitus ja kansanedustajat halunneet kuulla liittojen viestiä, kun päätettiin tilattavien lehtien arvonlisäverosta viime vuonna. Päätös osui ajankohtaan, jossa alalle tullut lisärasitus yhdistettynä suhdannetilanteeseen on aiheuttanut lisää työpaikkojen menetyksiä. Alan ammattiliitot toivat tämän voimakkaasti esiin valtionvarainministerille ja eduskunnalle ennen päätöksentekoa. Nyt sitä koskeneet pelot ovat käyneet todeksi ja vero on poistettava mahdollisimman pikaisesti.

Valtiovalta ei saa enää kurittaa ison rakennemuutoksen kohtaamaa alaa. Sen on yhdessä alan järjestöjen kanssa pohdittava vakavasti kuinka varmistetaan, että yhteiskuntapoliittisesti erittäin olennaisen teollisuuden lohkon toimintaedellytykset turvataan jatkossa. Samalla on taattava, että kaikilla suomalaisilla on aidosti tasaveroinen mahdollisuus moniarvoiseen tiedonsaantiin.      

  • TEAM Teollisuuden ammattiliitto
  • Suomen Journalistiliitto SJL
  • Ammattiliitto Pro
  • Mediaunioni MDU

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.