Uutiset / 05.09.2014

Lehdistön tes-neuvottelut alkoivat – täällä esitysten sisältö

Palkat

Suomen Journalistiliitto (SJL) esittää, että taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan 30 euroa alkaen 1.10.2014. Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2015 alkaen työpaikoilla jaettavalla paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,3 prosenttia. Vuorolisiä korotetaan yhdellä prosentilla. Kello 1.01 ja 05 välillä tehtävän työn lisää korotetaan kuitenkin 2 prosenttia. Lisien korotus tulee voimaan 1.2.2015.

Viestinnän Keskusliitto (VKL) pitää tärkeänä, että mahdollisiin palkankorotuksiin ja niiden toteuttamisajankohtiin liittyisi samanlainen paikallisen sopimisen mahdollisuus kuin teknologiateollisuuden ja palkansaajajärjestöjen välillä on sovittu osana kasvu- ja työllisyyssopimusta. Lähtökohtana on, että palkankorotuksesta voitaisiin sopia yritys- tai työpaikkakohtaisesti pääluottamusmiehen kanssa. VKL antaa täsmennetyn palkkaesityksen keskiviikkona 10.9.

TIIVISTELMÄ VKL:N TÄSMENNETYSTÄ ESITYKSESTÄ, LISÄTTY 11.9.: 1.2.2015 lukien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vähimmäispalkkoja korotetaan samasta ajankohdasta 0,4 prosentilla. Vuoden kuluttua eli 1.2.2016 palkkoja korotetaan 0,6 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä. Erän käytöstä, jakoperusteista ja jaon kohdentamisesta sovitaan pääluottamusmiehen kanssa 31.1.2016 mennessä. Erää käytetään henkilökohtaisiin palkankorotuksiin yrityksen palkkapolitiikkaa tukevalla tavalla. Mikäli yrityskohtaisen erän käytöstä ei paikallisesti sovita, kaikkien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,4 prosentin yleiskorotuksella. Vähimmäispalkkoja korotetaan samasta ajankohdasta 0,4 prosentilla.

Sopimuskausi

SJL esittää uuden työehtosopimuksen voimassaoloajaksi 13 kuukautta, ajalle 1.10.2014—31.10.2015.

VKL haluaa sopimuskauden ajalle 1.10.2014—31.1.2017. Kausi jakautuisi kahteen jaksoon, 1.10.2014—31.7.2016 ja 1.8.2016—31.1.2017.

 

Soveltamisala

SJL: sopimuksen soveltamisalaa on muutettava vastaamaan työpaikkojen todellisuutta. Lehtitaloista on tullut mediataloja, joissa työntekijät tekevät myös tv- ja radiotyötä. Lehdistön soveltamisalan tulee kattaa myös verkossa ilmestyvät lehdet.

VKL: ei esitystä.

 

Työsuhde

SJL: Työsuhteen kestoon perustuvien etuuksien kertymisessä otetaan huomioon aikaisemmat työsuhteet työnantajan palveluksessa, ellei työsuhteiden välillä ole olennaista (esimerkiksi vuosiloman enimmäispituutta pidempää) taukoa. Lisätään sopimukseen maininta siitä, että tarvittaessa töihin tulevalla työntekijällä on oikeus työskennellä muille työnantajille silloin, kun työnantajalla ei ole työtä tarjolla.

VKL: ei esitystä.

 

Luottamusmiessopimus

SJL: Lehtitalojen osastojen luottamusmiehillä on oltava sama asema, joka pääluottamusmiehilläkin on. Luottamusmiehelle on maksettava vastaava korvaus kuin pääluottamusmiehelle, ja tällä on oltava samat oikeudet tehtävän vaatimaan ajankäyttöön. Tähän asti luottamusmiesten korvauksista ja ajankäytöstä on sovittu paikallisesti.

VKL: ei esitystä.

 

Vuosilomat

SJL: ei esitystä.

VKL:n tavoite on sopimalla mahdollistaa siirtyminen lomanansaintajärjestelmään, joka on alan muilla henkilöstöryhmillä. VKL esittää tessiin mahdollisuutta sopia työsopimuksella vuosiloman ansainnasta ja pituudesta tavalla, joka poikkeaa työehtosopimuksesta, sekä mahdollisesta kompensaatiosta.

 

Työrauha

SJL: ei esitystä.

VKL haluaa liittojen välille neuvotteluryhmän, joka pikaisella aikataululla ennen syyskuun loppupuolta selvittää liittojen näkemykset työrauhamääräyksen sisällöstä. Määräyksen yksityiskohtainen sisältöesitys annetaan selvitystyön pohjalta. VKL:n mukaan liittojen välillä on käytävä läpi muun muassa luottamusmiehen asema suhteessa liittoon ja paikallisyhdistysten rooli työrauha-asiassa.

 

Neuvottelujen avauspäivänä sovittiin, että sopimustekstejä käsittelevä työryhmä aloittaa työnsä keskiviikkona 10.9. Perjantaina 12.9. kokoontuu rahaa ja sopimuskautta käsittelevä ryhmä.

 

SJL:n neuvottelukunnan puheenjohtaja on liiton puheenjohtaja Arto Nieminen. Neuvottelukuntaan kuuluvat myös toimittajat Jussi Ahlroth Helsingin Sanomista, Sylvia Bjon Hufvudstadsbladetista, Harri Mertaniemi Suur-Keuruusta (Alma Media), Arno Juutilainen Hämeen Sanomista ja Taru Taipale Talouselämästä. SJL:n toimiston edustajina mukana ovat työehtoasiamies Tytti Oras (neuvottelukunnan sihteeri) ja edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

VKL:n neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työelämävaliokunnan puheenjohtaja, Sanoma Lehtimedia Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Koskinen. Muut jäsenet ovat A-Lehdet Oy:n toimitusjohtaja Juha Blomster, Sanomalehti Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Mervola, Alma Media Kustannus Oy:n toimitusjohtaja Kari Juutilainen sekä VKL:n toimiston edustajina työmarkkinajohtaja Elina Nissi sekä lakimies Heli Manninen.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.