Uusimmat

Kysely työsuhteisille aikakauslehtijournalisteille

Journalistiliitto tekee työsuhteisille aikakauslehtijournalisteille kyselyn työssäjaksamisesta, työajoista ja ylitöiden korvaamisesta.

Kyselyn yhteydessä olevissa infolaatikoissa muistutetaan lehdistön työehtosopimuksen vähimmäisehdoista, jotka koskevat säännöllistä työaikaa, ylityöstä sopimista ja sen korvaamista sekä liukuvaa työaikaa.

 

Lisäksi selvitetään freetyövoiman ja vuokratyövoiman käytön sekä yt-neuvottelujen vaikutusta työssäjaksamiseen.

 

Kyselyn vastauslinkki on  lähetetty sähköpostitse Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton kautta.

 

Kysely on osa Journalistiliiton työaikakampanjaa.