Uutiset / 13.09.2010

Kustannustoimittajien neuvotteluissa jätettiin esityksiä

Kustannustoimittajien työehtosopimusneuvotteluissa päästiin tositoimiin, kun osapuolet jättivät esityksensä työehtosopimuksen tekstimuutoksiksi.

Journalistiliitto esittää, että yrityksissä neuvoteltaisiin henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuorituksen arvioinnista ja arvioinnissa käytetyt tekijät vahvistettaisiin 1.1.2012 mennessä. Esityksellä pyritään johdonmukaisempaan palkkapolitiikkaan sekä parantamaan palkkauksen läpinäkyvyyttä ja kannustavuutta. SJL esittää myös, että liitot järjestäisivät aiheeseen liittyvää koulutusta sekä laatisivat yhteisen palkkausjärjestelmäoppaan.

Journalistiliitto halusi myös avata keskustelut siitä, minkälaisin työehtosopimuskirjauksin alan murrokseen (uudet julkaisualustat ym.) voitaisiin vastata. SJL korostaa, että vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on välttämätöntä, jotta muutoksen läpiviennissä voitaisiin onnistua.

Lisäksi Journalistiliitto esitti työehtosopimukseen kuuden päivän palkallista isyysvapaata, uusia määräaikaisia työsopimuksia koskevaa kirjauksia sekä muutamia työaikaa koskevia täsmennyksiä.

Työnantajaliitolla ei toistaiseksi ollut varsinaisia tekstiesityksiä. Neuvottelun pohjaksi laatimassaan muistiossa työnantajapuoli korosti maltillista palkkalinjaa, yrityskohtaisia palkkaeriä, yrityskohtaista palkkapolitiikkaa, henkilökohtaista palkkausta sekä alan murrosta.

Sopimuskauden pituudeksi työnantajapuoli esitti seitsemää kuukautta. Toteutuessaan työantajan esitys tarkoittaisi sitä, että kustannustoimittajasopimus olisi seuraavan kerran katkolla samaan aikaan kuin lehdistön, kirjatyöntekijöiden ja viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimukset eli 30.4.2011.

Esityksiä kommentoidaan puolin ja toisin seuraavassa neuvottelussa, joka on 15.9.2010.

Lisätietoja

Sanna Nikula

p. 0400-548708

 

 

 

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.