Uutiset / 23.11.2011

Kustannustoimittajen sopimus raamin mukaan

Lähes 500 kustannustoimittajan palkkoja koskeva neuvottelutulos syntyi Viestinnän Keskusliiton kanssa tiistaina 22. marraskuuta. Sopimukseksi se hyväksyttiin sekä työnantajapuolella että Journalistiliiton hallituksessa torstaina 24. marraskuuta.

Ensimmäinen 1,6 prosentin palkankorotus maksetaan takautuvasti 1. lokakuuta 2011 alkaen. Lisäksi yrityksissä jaetaan paikallisestiyrityserä, jonka suuruus on 0,9 prosenttia sikäli kun osapuolet löytävät yhdessä ratkaisun sen kohdentamisesta. Jos sopua ei saavuteta, maksetaan kaikille 0,6 prosentin yleiskorotus.

Erää voi kohdentaa esimerkiksi palkkaerojen tasaamiseen, uusien työskentelytapojen omaksumista tukemaan tai palkitsemaan sellaisia kustannustoimittajia, jotka työskentelevät kuormittavissa muutostilanteissa kuten ruuhkahuippuina, toistuvissa sijaisuuksissa ja vaihtuvissa työtehtävissä.

Kaikki korotukset maksetaan takautuvasti lokakuun alusta lukien.

Marraskuussa 2012 henkilökohtaisia palkkoja nostetaan 1,2 prosentilla. Tämän lisäksi neuvotellaan 0,8 prosentin yrityserästä. Jos sopua ei synny, maksetaan kaikille 0,6 prosentin yleiskorotus.

Sopimus mahdollistaa myös sen, että sopimuskauden erät yhdistetään. Jos näin paikallisesti sovitaan, neuvottelut käydään keväällä 2012.

Lisäksi tammikuussa 2012 maksetaan kaikille 150 euron kertaluontoinen palkanlisä.

Sopimus sisältää myös joitakin pieniä tekstiparannuksia työehtosopimuksen tekstikirjauksiin. 

Mikäli työmarkkinoiden raamisopimus kaatuu, noudatetaan palkankorotusten osalta ensimmäisen sopimusvuoden ratkaisua. Tällöin kuitenkin tammikuun kertaerä jää saamatta.

Sopimuskausi ulottuu lokakuun 2013 loppuun. Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.