Uusimmat

Koulutusapurahoja lehdistön freelancereille

Nyt voit hakea lehdistön freelancereiden apurahoja ammatilliseen kouluttautumiseen.

Apurahoja myönnetään niille Journalistiliiton freelancereille, joiden Kopiosto-valtakirja on jätetty Suomen Journalistiliittoon ja joiden jäsenmaksut on maksettu tai jäsenmaksuvapautus voimassa. Kopiosto-valtakirja jätetään tavallisesti jäseneksi liittymisen yhteydessä.
 
Apurahoja ei myönnetä jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin hankkeisiin. Apurahoja ei voi myöskään käyttää työkeikkoihin tai elinkustannuksiin. Nämä apurahat on tarkoitettu lehdistölle työskenteleville freelancereille, RTTL:n freelancereille on oma apurahahakunsa.
 
Apurahan ohjeet löytyvät sivulta http://www.freet.fi/koulutus/apura/
 
Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, http://www.freet.fi/lomakkeet/apuraha/ 
 
Lisäksi hakemukseen on liitettävä selvitys apurahan käyttötarkoituksesta sekä perustelut, jotka lähetetään sähköisesti osoitteeseen yhdistys@freet.fi

Apurahasta seuraa kolmen vuoden karenssi. Apurahat maksetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön erillisestä määrärahasta lehdistön freelancereiden ammattitaidon ylläpitämiseen. Apurahoista päättää erillinen hoitokunta.

 
Apurahan saajan on tehtävä apurahojen hoitokunnalle raportti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun apuraha on käytetty. Apuraha maksetaan raporttia ja alkuperäisiä kuitteja vastaan todellisten kulujen mukaan.

Apurahojen haku päättyy sunnuntaina 28. elokuuta.

Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta

Heikki Jokinen
vs. asiamies
 
Suomen freelance-journalistit ry
Hietalahdenkatu 2 B
00180 Helsinki
050 556 6159