Uusimmat

Koulutusapurahat lehdistön freelancereille

Lehdistön Free, nyt voit hakea apurahaa ammatilliseen kouluttautumiseen! Haku päättyy 30. elokuuta.

Nyt voit hakea lehdistön freelancereiden apurahoja ammatilliseen kouluttautumiseen. Apurahoja myönnetään niille Journalistiliiton freelancereille, joiden Kopiosto-valtakirja on jätetty Suomen Journalistiliittoon ja joiden jäsenmaksut on maksettu tai jäsenmaksuvapautus voimassa. Kopiosto-valtakirja jätetään tavallisesti jäseneksi liittymisen yhteydessä. Apurahoja ei myönnetä jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin hankkeisiin. Apurahoja ei voi myöskään käyttää työkeikkoihin tai elinkustannuksiin.

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, http://www.freet.fi/lomakkeet/apuraha/.

 

Lisäksi hakemukseen on liitettävä selvitys apurahan käyttötarkoituksesta sekä perustelut, jotka lähetetään sähköisesti osoitteeseen yhdistys@freet.fi.

Apurahasta seuraa kolmen vuoden karenssi. Apurahat maksetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön erillisestä määrärahasta lehdistön freelancereiden ammattitaidon ylläpitämiseen ja niistä päättää erillinen hoitokunta. Apurahan saajan on tehtävä hoitokunnalle raportti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun apuraha on käytetty. Apuraha maksetaan raporttia ja alkuperäisiä kuitteja vastaan todellisten kulujen mukaan.

Haku päättyy 30. elokuuta. Lisätietoa SFJ:n toimistolta: yhdistys@freet.fi

Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta