Uutiset / 02.06.2011

Kouluille tarjotaan digilupaa

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto on kehittänyt kouluille uuden digiluvan, joka sallii oppilaitosten skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida internetissä olevaa aineistoa opetuksen lisämateriaaliksi. Vastaava lupa on jo käytössä muissa Pohjolan maissa.

Digitaalisten aineistojen käyttö opetuksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kopioston tuoreen tutkimuksen mukaan peruskouluissa ja lukioissa skannataan vuosittain lähes miljoona sivua tekijänoikeuden suojaamista teoksista. Kun jokainen skannattu sivu jaetaan keskimäärin 21 oppilaalle, nousee skannauksen kokonaisvolyymi noin 18 miljoonaan sivuun vuodessa. Nyt tästä käytöstä ei makseta lainkaan korvauksia oikeuksien haltijoille, kuten valokopioinnista.

Kopioston lupa mahdollistaa uuden opetustekniikan, kuten dokumenttikameran ja älytaulun laillisen käytön kouluissa. Opettajat ja oppilaat voivat myös skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida internetissä olevaa aineistoa. Luvan myötä kotimaisia ja ulkomaisia aineistoja voi käyttää niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin opinnäyte- ja harjoitustöissäkin. Digilupa mahdollistaa myös aineistojen välittämisen etäopetuksessa. Tekijänoikeuden suojaamia julkaisuja hyödyntävän oppitunnin voi välittää suljetun tietoverkon kautta esimerkiksi tv-kuvana tai tallentaa opetusryhmän myöhemmin käytettäväksi.

Lupa perustuu tekijänoikeuslain määrittelemään sopimuslisenssiin, jolla oikeudenomistajia laajasti edustava järjestö voi myöntää tietyissä tapauksissa lupia teosten massakäyttöön. Jokainen tekijä voi kieltää teostensa sisällyttämisen luvan piiriin. Niiltä verkkosivuilta ei voi kopioida, joiden käytön tekijä on kieltänyt.

Kaikilla tekijöillä ja oikeudenomistajilla, joiden teoksia on käytetty Kopioston digiluvalla – siis myös niillä, jotka eivät ole Kopioston jäsenjärjestöjen jäseniä – on oikeus korvaukseen. Lupien hankinta kouluihin ei ole vielä käynnistynyt eikä korvausten jakomalli ole selvillä; sitä pohditaan Kopiostossa. Jako tulee kuitenkin perustumaan tutkimusten osoittamaan aineiston käyttöön.

Suomen journalistiliitto on Kopioston jäsen.


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.