Uusimmat

Kopiostolta apurahoja FST5-kanavan freelancereille

Opetustallennuskorvauksista rahoitettuja apurahoja oli haettavana 40 000 euron edestä, hakemuksia tuli lähes 78 000 euron edestä.

AApurahat myönnettiin muun muassa  täydennyskoulutukseen ja ohjelmien kehittelyyn.

Apurahoja on jaettu FST5-kanavan freelancereille vuodesta 2009 alkaen. Jaettu summa on laskettu sen mukaan, miten paljon FST5-kanavaa on tallennettu opetuskäyttöön. Menettelyyn päädyttiin, koska korvausten tilittäminen individuaalitasolla maksaisi liikaa suhteessa jaettavaan rahamäärään.

Apurahahakemuksia tuli määräaikaan mennessä 30 kappaletta. Hakemukset käsitteli Kopioston av-jaoston asettama stipendityöryhmä, jonka jäseninä oli Suomen journalistiliiton, Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Suomen näytelmäkirjailijaliiton edustaja. Hakemuksia käsiteltäessä kiinnitettiin huomiota apurahan käyttötarkoituksen lisäksi muun muassa siihen, kuinka paljon ja minkä tyyppisiä ohjelmia hakija oli tehnyt FST:lle vuonna 2010.

Apurahan saaneet

Karin Pennanen (1500 euroa)
Maria Salomaa (1500 euroa)
Thomas Perret (1500 euroa)
Sonja Kailassaari (3100 euroa)
Sari Hirvasvuopio (2000 euroa)
Karin Nynäs-Aspö (1600 euroa)
Marc Svahnström (5000 euroa)
Juha Mikael Hakala (1622 euroa)
Joakim Haldin (5000 euroa)
Mikaela Sonck (5000 euroa)
Klas Fransberg (1500 euroa)
Anna Blom (3000 euroa)
Anna-Karin Grönroos (1400 euroa)
Tonislav Hristov (3000 euroa)
Johanna Toivonen (900 euroa)
Tanja Oreto (1400 euroa)
Tove Olsson (975 euroa)