Uutiset / 12.10.2011

Kirjallisuuskampanja vaatii lainauskorvauksia asianmukaiselle tasolle

Kampanjaa on tukemassa runsas joukko kirjailijoita, luovan alan tekijäjärjestöjä, tekijänoikeusjärjestöjä sekä Suomen kirjastoseura. Tavoitteena on saada lainauskorvauksiin varattu määräraha korotettua vähintään 10 miljoonaan euroon.

”Suomi on lainauskorvauksissa todella paljon muita Pohjoismaita jäljessä”, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. ”Meillä lainauskorvauksia on maksettu vasta vuodesta 2007, kun muualla korvauksia on maksettu jo vuosikymmeniä.” Suomen lainauskorvausmäärärahan suuruus on vain viidesosa Pohjoismaiden keskiarvosta, vaikka kirjastojen käyttöaste on Suomessa kaikkein korkein.

"Lainauskorvaus kohtelee tekijöitä tasavertaisesti, koska se perustuu lainauskertoihin", kertoo kampanjassa mukana oleva kirjailija Anja Snellman. ”Kukaan ei korvauksella rikastu, mutta sillä on tekijöille tärkeä periaatteellinen merkitys”, Snellman toteaa. Lainauskorvaus ei ole harkinnanvarainen tukimuoto, vaan tekijänoikeudellinen korvaus teosten lainaamisesta. Korvaus on saajalleen veronalaista tuloa.

Kampanjan toinen tavoite on, että korvausta tulee kertyä myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. Jo viime lainsäädäntövaiheessa vuonna 2006 eduskunta painotti, että opetus- ja tutkimuskirjastot pitää tuoda pikaisesti järjestelmän piiriin määrärahan nostamisen myötä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaikka mitään oikeudellista perustetta niiden ulkopuolelle jättämiselle ei ole. Käytäntö asettaa kirjallisuuden lajit keskenään eriarvoiseen asemaan.

”Hallitusohjelmassa todetaan, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Toivomme, että tämä arvostus näkyisi paitsi sanoina, myös tekoina”, Anne Salomaa sanoo. ”Tosiasia on, että lainauskorvaus olisi tullut ottaa Suomessa käyttöön jo ajat sitten. Nyt on korkea aika pysäyttää tulonmenetys, jota tekijöille on aiheutunut kuluneina vuosikymmeninä huomattavasti.”

Lisätietoja:

  • Anne Salomaa, toiminnanjohtaja, Sanasto ry, +358 50 366 6110
  • Anna Storm, tiedottaja, Sanasto ry, +358 50 557 6419
  • etunimi.sukunimi @ sanasto.fi
  • www.kirjaelää.fi

Vuonna 2005 perustettu Sanasto on kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Yhdistys edistää, valvoo ja hallinnoi kirjallisuuden alan tekijöiden tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla.


Katso myös

Kaikki uutiset

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.