Uusimmat

Keskustelu SMF:n freelancer-sopimuksesta jatkuu

Liiton ja SMF:n edustajat tapasivat tänään freesopimusasiassa.
Keskustelua jatketaan Pressin tilaisuudessa 16.1.

Journalistiliiton ja Free-yhdistyksen edustajat tapasivat tänään SMF:ssä aikakauslehtien kustantaja Riitta Pollarin ja Sanoma Median päälakimies Antti Ikosen. Reiluksi kolmeksi tunniksi venähtäneessä tapaamisessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi sopimusta sekä freelancereiden ja  Sanoma-konsernin näkemyksiä.

Keskusteluja jatketaan.

Liitto esitti Pollarille ja Ikoselle kutsun tulla Pressiklubin infotilaisuuteen kertomaan konsernin tarpeista sekä sopimuksen taustoista, ja kutsu otettiin vastaan. Kaikki freet ovat tervetulleita esittämään kysymyksiä ja näkemyksiään Pressiklubille maanantaina 16. tammikuuta kello 16.30. Paikalla vastaamassa ovat myös Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sekä työehtoasiamies Valtteri Aaltonen.