Uutiset / 17.06.2010

Kesälomat lehdistössä

Vuosiloman pituus määräytyy lehdistön työehtosopimuksen mukaan alallaoloajan ja 1.4.2009 - 31.3.2010 välisen ajan työssäolon perusteella.

Loma pidetään työnantajan määräämänä ajankohtana lomakaudella 2.5.–30.9. Ennen loma-ajan määräämistä työntekijää on kuultava.

Lomapalkan lisäksi maksetaan lomapalkan korotus, joka on 50 % vuosiloma-ajan palkasta, enintään kuitenkin 30 lomapäivältä eli viideltä viikolta.

Jos loman alkaminen on tiedossa, mutta työntekijä sairastuu ennen loman alkua, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhemmäksi. Loma on myös siirrettävä, jos työntekijä saa tietää joutuvansa sairauden takia hoitoon (leikkaukseen tms.) loman aikana.

Jos loma on jo alkanut ja työntekijä sairastuu ja sairaus jatkuu yli seitsemän päivää, ei tämän ylittävä sairausaika kuluta lomaa vaan se on siirrettävä myöhemmäksi. Tämä edellyttää, että työntekijä tätä välittömästi sairastuttuaan pyytää ja toimittaa sairaudesta työnantajalle riittävän selvityksen. Loman siirtäminen vaatii siis työntekijän aloitteellisuutta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.