Uutiset / 17.06.2010

Kesälomat lehdistössä

Vuosiloman pituus määräytyy lehdistön työehtosopimuksen mukaan alallaoloajan ja 1.4.2009 - 31.3.2010 välisen ajan työssäolon perusteella.

Loma pidetään työnantajan määräämänä ajankohtana lomakaudella 2.5.–30.9. Ennen loma-ajan määräämistä työntekijää on kuultava.

Lomapalkan lisäksi maksetaan lomapalkan korotus, joka on 50 % vuosiloma-ajan palkasta, enintään kuitenkin 30 lomapäivältä eli viideltä viikolta.

Jos loman alkaminen on tiedossa, mutta työntekijä sairastuu ennen loman alkua, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhemmäksi. Loma on myös siirrettävä, jos työntekijä saa tietää joutuvansa sairauden takia hoitoon (leikkaukseen tms.) loman aikana.

Jos loma on jo alkanut ja työntekijä sairastuu ja sairaus jatkuu yli seitsemän päivää, ei tämän ylittävä sairausaika kuluta lomaa vaan se on siirrettävä myöhemmäksi. Tämä edellyttää, että työntekijä tätä välittömästi sairastuttuaan pyytää ja toimittaa sairaudesta työnantajalle riittävän selvityksen. Loman siirtäminen vaatii siis työntekijän aloitteellisuutta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.