Uusimmat

Kerro ylityökiellosta ja ylitöistä, vastaa kyselyyn!

Journalistiliitto pyytää ylityökiellossa olevia kertomaan kiellon vaikutuksista ja ylitöistä yleensä. Linkki vastauslomakkeeseen on tässä jutussa.

Journalistiliitto julisti 3. toukokuuta 2013 ylityökiellon, joka koskee kaikkia lehdistön sopimusalan toimituksia. Kielto jatkuu, kunnes toisin päätetään.

Kiellon johdosta liiton toimisto sekä työpaikkojen luottamusmiehet ovat saaneet vastattavaksi runsaasti kiellon soveltamiseen ja yleensä ylityöhön liittyviä kysymyksiä. 

Nyt annetaan suunvuoro jäsenille. Ylityökiellon alaisilla työpaikoilla työskenteleviä jäseniä pyydetään kertomaan ylityökiellon vaikutuksista ja ylitöistä yleensä. Kysymyslomake vastausohjeineen on verkossa osoitteessa:

http://www.webropolsurveys.com/S/E29F6F9D23C1AC23.par

 

Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Normaaleista tutkimuksista ja kyselyistä tämä eroaa siinä, että haemme avovastauksina nimenomaan suorasanaisia kertomuksia, kuvauksia ja mielipiteitä. Poikkeuksellista on sekin, että sama henkilö voi vastata kyselyyn useamman kerran eli aina, kun uutta kerrottavaa tai raportoitavaa ylitöistä ja kiellon toteutumisesta ilmenee.

Ylityökiellon ensimmäisen viikon aikana on havaittu, että monilla työpaikoilla toimitusprosessit ja jopa monen lehden sekä verkkojulkaisun ilmestyminen perustuvat aiemmin tiedettyäkin enemmän ylityöhön. Ylityön teettämisen muodoissa riittää eri variaatioita. Korvaus tehdystä ylityöstä ei ole suinkaan kaikkialla itsestään selvä käytäntö. 

Tämän kyselyn annista on tuntuvaa hyötyä tulevaisuudessa, kun liiton edunvalvonnassa paneudutaan ylityötilanteeseen. Siksi jokainen vastaus on tärkeä.

Ylityötä koskevissa kysymyksissä jäsenet voivat soittaa liiton laki- ja työehtopalveluun, joka päivystää numerossa 044 – 755 5000. Päivystysaika on arkisin kello 9-16 niin kauan kun työtaistelutoimet (ylityökielto kuuluu niihin) ovat vireillä ja käynnissä.

Pekka Vehviläinen