Uutiset / 05.08.2010

Kauppalehdelle ei valituslupaa tekijänoikeusasiassa

Hovioikeus ratkaisi tekijänoikeutta koskevan riidan freelancerin eduksi elokuussa 2009 antamallaan tuomiolla. Sen mukaan Kauppalehdellä ei ollut oikeutta luovuttaa freelancerin artikkeleita Alman Media-arkistoon.

Hovioikeus arvioi, että Kauppalehden edelleenluovutuksessa ei ollut kysymys kustantajan tietovarantoon perustuvasta uudesta tuoteesta. Tässä hovioikeus tulkitsi liittojen (VKL-SJL) free-toimitus- ja myyntiehtojen tekijänoikeusehtoa päätyen samalle kannalle kuin Journalistiliitto. Uusi tuote, Media-arkisto syntyi vasta Almalle, joten se ei toimitus- ja myyntiehtojen mukaisesti voinut olla edelleenluovutuksen kohteena.

Lisäksi hovioikeus kiinnitti huomiota tekijänoikeuden luovutussopimusten suppeaan ja tekijämyönteiseen tulkintaan.

 

Petri Savolainen

edunvalvontajohtaja

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.