Uusimmat

Kalevan mediatohtori: Turhia yleistyksiä pitää välttää

Mediatohtori Heikki Kuutti pitää tärkeää kolumnia sanomalehti Kalevassa.

Kesäkuun kolumnissaan mediatohtori käsittelee ajankohtaista vähemmistöjen suojelua journalismin etiikassa.

"Rikoslaissa kielletyllä kiihottamisella kansanryhmää vastaan halutaan estää sellaisten lausuntojen tai tiedonantojen levittäminen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan esimerkiksi jotakin kansallista, rodullista tai etnistä ryhmää", kirjoittaa Kuutti. Vastaavanlaisen suojan saavat monenlaiset muutkin vähemmistöt kuten ateistit, ulkomaalaiset opiskelijat ja homoseksuaalit.

"Sananvapauden rajoituksilla pyritään estämään stereotyyppisten yleistysten leviämistä ja ennakkoluulojen vahvistumista. Jokainen samaan kansanryhmään kuuluva voisi joutua vainon kohteeksi. Kielteisen mediakäsittelyn pitäisi kohdistua henkilöön yksilönä, ei minkään viiteryhmän jäsenenä."

"Eettisesti median toimintaa rajoittaa se, että etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai muuta näihin verrattavaa ominaisuutta ei saa tuoda esiin tiedonvälityksessä asiaankuulumattomasti tai halventavasti."

Mediatohtorin palstaa kannattaa seurata.