Uusimmat

Juttu editoitiin pilalle, toimittaja kanteli JSN:ään

JSN on ottanut käsittelyyn poikkeuksellisen kantelun, jonka freelance-toimittaja on tehnyt juttuaan käsitelleestä lehdestä.

Freelance-toimittaja on tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun kirjoittamansa jutun huolimattomasta käsittelystä.

Kantelussaan toimittaja kertoo myyneensä lehdelle jutun, joka oli kuitenkin kirjoitettu toimituksessa uusiksi. Kantelijan mukaan julkaistussa jutussa oli kolme asiavirhettä. Yksi kolmesta virheestä oli toimittajan mukaan se, että hänen nimensä oli jutun alla.

”En ollut kirjoittanut lehdessä julkaistua juttua”, toimittaja kertoo kantelussaan.

Toimittajan vaatima oikaisu julkaistiin lehdessä, mutta paljon julkaistua juttua pienempänä. Sitä virhettä, että kyseinen toimittaja olisi ollut jutun kirjoittaja, ei oikaistu.

Toimittaja kokee joutuneensa kielteisen julkisuuden kohteeksi ja olisi siksi halunnut kirjoittaa lehteen vastineen. Päätoimittaja kieltäytyi julkaisemasta vastinetta.

Vaikka moni toimittaja on kokenut juttujaan editoitavan huolimattomasti, kantelu siitä JSN:lle on poikkeuksellinen. JSN:n pääsihteeri Ilkka Vänttinen muistaa vain yhden vastaavan tapauksen vuosien takaa.

”Tuolloin kantelua ei otettu käsittelyyn, koska JSN:n mielestä kyse oli toimituksen sisäisestä asiasta. Tämä tapaus on kuitenkin laajempi”, Vänttinen sanoo.

Kantelussa viitataan viiteen Journalistin ohjeiden kohtaan koskien mm. tietojen tarkastamista, oikaisun laajuutta ja oikeutta kannanottoon. Kantelu tulee JSN:n käsittelyyn ja ratkaisu saadaan ensi vuoden puolella.