Uutiset / 19.11.2015

JSN: Posti puuttui pääluottamusmiehen sananvapauteen

JSN:n tiedote 19.11.:

Julkisen sanan neuvoston mielestä varoituksen antaminen pääluottamusmiehelle oli sananvapauteen kohdistuva toimenpide, joka on omiaan kaventamaan kansalaisten ja median tiedonsaantimahdollisuuksia. Postin antama varoitus johtui pääluottamusmiehen haastattelusta, joka julkaistiin Lapin Kansassa 7.10.2015.

Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee JSN:n mielestä sietää itseensä kohdistuvaa julkista arvostelua. Pääluottamusmiehen haastattelussa kerrottiin Postin jakeluongelmien syistä. Neuvoston mielestä haastattelussa ei tullut esiin arkaluonteista tietoa Postin toiminnasta. Haastattelussa kerrottiin asioita, joilla on yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Kansalaisten kuuluu saada tietää, miksi posti ei kulje luvatulla tavalla.

Karttavirheen korjaus tekstillä ei riittänyt

Helsingin Sanomat sai neuvostolta langettavan päätöksen virheen korjauksesta. Lehden julkaisemassa kartassa oli olennainen virhe. Virhe korjattiin verkossa uudella kartalla ja selventävällä tekstillä, mutta lehti ei kuitenkaan  yksilöinyt virheitä, jotka se korjasi. Printissä virhe korjattiin lyhyellä tekstioikaisulla, joka oli lisäksi tulkinnanvarainen. Asiasta tuli kaksi kantelua.

Julkisen sanan neuvosto painotti ratkaisussaan Journalistin ohjeiden kohtaa 20, jonka mukaan korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Julkisen sanan neuvosto tulkitsee vuonna 2014 voimaan tullutta Journalistin ohjeiden tätä kohtaa. Neuvosto katsoi, ettei Helsingin Sanomien vakiintunut oikaisukäytäntö vastannut kohdan 20 henkeä eikä kirjainta.

Asia liittyi Helsingin Sanomien julkaisemaan juttukokonaisuuteen Natsi-Saksan antautumisesta ja toisen maailmansodan päättymisestä keväällä 1945. Jutun kuvituksena oli puolen sivun kokoinen Euroopan kartta tuolta ajankohdalta. Kartassa Suomi oli virheellisesti merkitty sodan päättymishetkellä Neuvostoliiton takaisin valtaamaksi tai kommunistien miehittämäksi alueeksi.

 

Kolme vapauttavaa ja kaksi langettavaa

Neuvosto antoi Joutsan Seudulle langettavan päätöksen samanaikaisen kuulemisen laiminlyönnistä. Tunnistettava henkilö joutui uutisessa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä ei kuitenkaan kuultu jutussa. Jälkeen päin julkaistava oma kannanotto ei olisi riittänyt korjaamaan syntynyttä vahinkoa.

Vasabladet, Etelä-Suomen Sanomat ja Sisä-Suomen Lehti saivat vapauttavat päätökset. Vasabladet raportoi Vöyrin kunnanjohtajan erottamisprosessista aika ajoin kärjekkäästi, mutta kantelijat eivät kuitenkaan pyytäneet oman kannanoton julkaisemista tai virheen korjausta. Lehti myös korjasi virheitä oma-aloitteisesti.

Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksessa oli virhe. Lehti korjasi sen kantelijan pyynnön perusteella heti printissä, mutta verkossa korjaus viivästyi kolme viikkoa. Virhe ei neuvoston mielestä ollut kuitenkaan olennainen. Sisä-Suomen Lehti ei rikkonut yksityisyyden suojaa julkaistessaan uutisessa kunnallisvalittajien nimet.

JSN antoi postilausuman lisäksi keskiviikon kokouksessaan yhteensä kaksi langettavaa ja kolme vapauttavaa päätöstä. Lisäksi neuvosto ratkaisi muutoksenhakupyynnöt, jotka koskivat kahta aiemmin tehtyä päätöstä. JSN katsoi, että ratkaisuissa 5814+5856/AL/15 ja 5807/YLE/15 ei ollut ilmeistä virhettä, joiden vuoksi päätöksiä olisi pitänyt muuttaa.

Ratkaisut löytyvät lähipäivinä JSN:n sivuilta.

Uusi jäsen neuvostoon

JSN valitsi neuvostoon kaudelle 2016–2018 yleisön edustajaksi OTL, pääsihteeri Paula Palorannan Helsingistä. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin FT, KTM Arja Lerssi-Lahdenvesi Helsingistä. Uusi jäsen valittiin kautensa lopettavan KTM Heli Kärkkäisen ja varajäsenen FM Veera Ristikartanon tilalle.

JSN:n kannatusyhdistys valitsee 30.11.2015 kaksi median edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä neuvostoon kaudelle 2016–2018. Neuvostossa on 8 median edustajaa, jotka kannatusyhdistys valitsee. Yleisön edustajia on 5. JSN valitsee heidät.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.