Uutiset / 09.09.2010

Journalistinen kuurupiilo lopetettava!

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen penäsi lauantaina Kuopion Journalismin päivän puheenvuorossaan kustantajien ja journalistien välille enemmän vuoropuhelua tulevaisuuden journalistisesta sisällöstä.

Millaista sisältöä kustantajat oikeasti haluavat yleisölle tarjota?

- On ehdotettu journalistikoulutuksen ja markkinointiväen koulutuksen yhdistämistä, on puhuttu siitä, ettei tiedotusvälineiden verkkosivuilla ole niin tarkkaa väliä Journalistin ohjeista esimerkiksi suhteessa piilomainintaan ja niin edelleen. On tarjottu hiukan jäsentymätöntä palvelujournalismia ja lukijoita pyydetään kuvaamaan ja kirjoittamaan sisältöjä tietysti ilman keskustelua korvauksista ja tekijänoikeuksista.

Niemisen mielestä alan sisällä olisi uskallettava keskustella näistä asioista paljon enemmän kuin nyt.

 -Esimerkiksi tekstimainonnan osalta liikutaan journalismin pyhimmällä alueella. Tekstimainonta-asioita ei voida kuitata olankohautuksilla. Siitä on selvät pykälät sekä journalistien työehtosopimuksissa että Journalistin ohjeissa. Niistä on pidettävä kiinni alan uskottavuuden takia.

Uskottava ja laadukas journalismi vaatii myös aikaa ja rahaa. Nykyinen sekuntikilpailu uutisista ei ole Niemisen mukaan oikea vastaus kuluttajien ajankäyttökilpailussa.

- Sekuntikilpailu syö voimavaroja, se syö ideointi- ja penkomisaikaa ja synnyttää uutispuuroa, jota hämmentävät ihan muut tahot kuin journalistit itse tai kustantajat, sanoi Nieminen.

Moitittavaa löytyy myös tiedotusvälineistä itsestään.

- Suomalainen media lyö laimin itseään koskevan keskustelun, se ei osaa väitellä keskenään, eikä osaa tai mieluummin halua jatkaa jonkun toisen välineen esiin nostamia aiheita. Keskustelu hiipuu yksittäisten toimitusten tai journalistien omaan keskinäiseen jutusteluun.

- Mediakritiikkiä ei saa luovuttaa vain tutkijoille tai baaritiskeille, tiedotusvälineiden on itse uskallettava mukaan tähän keskusteluun. Kyse on lopulta journalistien kannalta tärkeistä perusasioista kuten vaikkapa sananvapaudesta.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.