Uutiset / 18.04.2012

Journalistiliitto voitti määräaikaisuuksia koskevassa tes-riidassa

Työtuomioistuin on vahvistanut, että lehdistön työehtosopimuksen määräaikaisia työehtosopimuksia koskevat määräykset ovat sitovia työehtosopimusmääräyksiä, joita koskien työantajaliitolla on valvontavelvollisuus.

Työtuomioistuin antoi ratkaisunsa kanteeseen, jota Journalistiliitto ajoi sopimuksen toisena osapuolen olevan Viestinnän Keskusliiton väitettyä, että kyseiset määräykset ovat vain lain sisältöä selostavia ohjeita, joilla ei ole työehtosopimuksen oikeusvaikutusta.

VKL perusti kantansa siihen, että työehtosopimusmääräyksessä oli suluissa viittaus määräaikaisia työsuhteita koskevaan työsopimuslain pykälään. Työtuomioistuimen ratkaisussa kuitenkin todetaan, että tällainen pykäläviittaus on yleinen työehtosopimustekniikka. Sen käytöstä ei voida tehdä johtopäätöstä, että osapuolet eivät olisi tarkoittaneet määräyksen oleva sitova työehtosopimuksen osa.

Lehdistön yleissitova työehtosopimus koskee kaikkia lehtiyrityksissä journalistista työtä tekeviä. Työtuomioistuimen ratkaisu vahvisti, että VKL:lla on velvollisuus valvota määräaikaisten työsopimusten lainmukaisuutta lehtialalla toimivissa jäsenyrityksissään.

 

Lisätietoja:

lakimies Valtteri Aaltonen

(050 525 8252, valtteri.aaltonen@journalistiliitto.fi)


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.