Uutiset / 18.04.2012

Journalistiliitto voitti määräaikaisuuksia koskevassa tes-riidassa

Työtuomioistuin on vahvistanut, että lehdistön työehtosopimuksen määräaikaisia työehtosopimuksia koskevat määräykset ovat sitovia työehtosopimusmääräyksiä, joita koskien työantajaliitolla on valvontavelvollisuus.

Työtuomioistuin antoi ratkaisunsa kanteeseen, jota Journalistiliitto ajoi sopimuksen toisena osapuolen olevan Viestinnän Keskusliiton väitettyä, että kyseiset määräykset ovat vain lain sisältöä selostavia ohjeita, joilla ei ole työehtosopimuksen oikeusvaikutusta.

VKL perusti kantansa siihen, että työehtosopimusmääräyksessä oli suluissa viittaus määräaikaisia työsuhteita koskevaan työsopimuslain pykälään. Työtuomioistuimen ratkaisussa kuitenkin todetaan, että tällainen pykäläviittaus on yleinen työehtosopimustekniikka. Sen käytöstä ei voida tehdä johtopäätöstä, että osapuolet eivät olisi tarkoittaneet määräyksen oleva sitova työehtosopimuksen osa.

Lehdistön yleissitova työehtosopimus koskee kaikkia lehtiyrityksissä journalistista työtä tekeviä. Työtuomioistuimen ratkaisu vahvisti, että VKL:lla on velvollisuus valvota määräaikaisten työsopimusten lainmukaisuutta lehtialalla toimivissa jäsenyrityksissään.

 

Lisätietoja:

lakimies Valtteri Aaltonen

(050 525 8252, valtteri.aaltonen@journalistiliitto.fi)


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.