Uusimmat

Journalistiliitto voitti määräaikaisuuksia koskevassa tes-riidassa

Työtuomioistuin vahvisti, että työnantajaliitto on velvollinen valvomaan määräaikaisten työsopimusten käyttöä lehtiyrityksissä.

Työtuomioistuin on vahvistanut, että lehdistön työehtosopimuksen määräaikaisia työehtosopimuksia koskevat määräykset ovat sitovia työehtosopimusmääräyksiä, joita koskien työantajaliitolla on valvontavelvollisuus.

Työtuomioistuin antoi ratkaisunsa kanteeseen, jota Journalistiliitto ajoi sopimuksen toisena osapuolen olevan Viestinnän Keskusliiton väitettyä, että kyseiset määräykset ovat vain lain sisältöä selostavia ohjeita, joilla ei ole työehtosopimuksen oikeusvaikutusta.

VKL perusti kantansa siihen, että työehtosopimusmääräyksessä oli suluissa viittaus määräaikaisia työsuhteita koskevaan työsopimuslain pykälään. Työtuomioistuimen ratkaisussa kuitenkin todetaan, että tällainen pykäläviittaus on yleinen työehtosopimustekniikka. Sen käytöstä ei voida tehdä johtopäätöstä, että osapuolet eivät olisi tarkoittaneet määräyksen oleva sitova työehtosopimuksen osa.

Lehdistön yleissitova työehtosopimus koskee kaikkia lehtiyrityksissä journalistista työtä tekeviä. Työtuomioistuimen ratkaisu vahvisti, että VKL:lla on velvollisuus valvota määräaikaisten työsopimusten lainmukaisuutta lehtialalla toimivissa jäsenyrityksissään.

 

Lisätietoja:

lakimies Valtteri Aaltonen

(050 525 8252, valtteri.aaltonen@journalistiliitto.fi)