Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistiliitto tyytyväinen päätökseen haudata hallintarekisteröinti

Arvopaperimarkkinalainsäädäntöä viedään eteenpäin ilman hallintarekisteröintiä. Journalistiliitto pitää tärkeänä, että lain tulevissa muutoksissa säilytetään vähintään nykyinen osakeomistusten läpinäkyvyys ja avoimuus.

Lakimies Valtteri Aaltosen kannanotto:

Valtiovarainministeri Aleksander Stubb ilmoitti tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei esitystä osakeomistusten hallintarekisteröinnin sallimisesta viedä eteenpäin. Suomen arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistamista jatketaan, mutta niin, ettei hallintarekisteröinnin avaaminen ole enää esityksessä mukana.

Journalistiliitto on yhdessä muiden toimittajia edustavien järjestöjen kanssa vastustanut esitettyä hallintarekisteröinnin avaamista. Liitto on katsonut esityksen heikentävän osakeomistusten julkisuutta, sekä tätä kautta journalistisen median mahdollisuutta toteuttaa tehtäväänsä taloudellisenkin vallankäytön vahtikoirana. Myös lukuisat viranomaistahot ovat ilmaisseet huolensa hallintarekisteröinnin sallimisen vaikutuksista talousrikollisuuden, harmaan talouden ja korruption vastaiseen työhön.

Nyt valittua linjaa Journalistiliitto pitää oikeana. Suomen arvopaperimarkkinalainsäädäntöä on uudistettava, erityisesti viime syksynä voimaan tulleen EU:n arvopaperikeskusasetuksen vuoksi. Tämä uudistustyö on turhaan lykkääntynyt, kun hallintarekisteröinnin avaamista on yritetty tuoda samassa yhteydessä lainsäädäntöön.

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on usean vuoden ajan ajanut voimakkaasti hallintarekisteröinnin sallimista. Nyt kun poliittinen tahto asiassa on selkeästi ilmaistu, Journalistiliitto pitää tärkeänä, että vastuulliset virkamiehet valmistelevat rahoitusmarkkinalainsäädännön muutokset tämän tahdon pohjalta säilyttäen osakeomistusten nykyisen läpinäkyvyyden ja avoimuuden – ja mahdollisuuksien mukaan myös vahvistaen sitä.

Lisätietoja:

lakimies Valtteri Aaltonen 050 525 8252 / valtteri.aaltonen(at)journalistiliitto.fi