Lausunnot / 08.12.2016

Journalistiliitto postilakimuutoksesta: jakelu turvattava haja-asutusalueillakin

Liiton ministeriölle 7.12. toimittamassa lausunnossa todetaan esimerkiksi, että hallituksen esityksessä on aiempaan valmisteluvaiheeseen verrattuna otettu laajemmin huomioon yleispalveluvelvoitteen ulkopuolella olevien lehtien jakelu. Liitto pitää esityksessä olevaa jakelumallia rakentavana kompromissina. Liitto myös huomauttaa, että uuteen malliin mentäessä on tarkkaan seurattava sen vaikutuksia lehtien jakeluaikatauluihin ja -kustannuksiin. Jakelu on haja-asutusalueillakin turvattava kohtuullisin kustannuksin. Journalistiliitto toteaa lausunnossaan, että painettuja lehtiä tarvitaan vielä pitkään ja että painetulla sanalla on suuri merkitys muun muassa demokratian toimivuudelle. Siksi painetun lehden jakelu on tärkeää turvata postilailla. Liitteenä Journalistiliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle.  

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.