Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Journalistiliitto postilakimuutoksesta: jakelu turvattava haja-asutusalueillakin

Journalistiliitto on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa hallituksen postilakiesityksestä.

Liiton ministeriölle 7.12. toimittamassa lausunnossa todetaan esimerkiksi, että hallituksen esityksessä on aiempaan valmisteluvaiheeseen verrattuna otettu laajemmin huomioon yleispalveluvelvoitteen ulkopuolella olevien lehtien jakelu. Liitto pitää esityksessä olevaa jakelumallia rakentavana kompromissina.

Liitto myös huomauttaa, että uuteen malliin mentäessä on tarkkaan seurattava sen vaikutuksia lehtien jakeluaikatauluihin ja -kustannuksiin. Jakelu on haja-asutusalueillakin turvattava kohtuullisin kustannuksin.

Journalistiliitto toteaa lausunnossaan, että painettuja lehtiä tarvitaan vielä pitkään ja että painetulla sanalla on suuri merkitys muun muassa demokratian toimivuudelle. Siksi painetun lehden jakelu on tärkeää turvata postilailla.

Liitteenä Journalistiliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle.