Uusimmat

Journalistiliitto ei valvo VKL:n työsulkua

VKL:n julistaman työsulun valvonta kuuluu työnantajaleirille. Tässä ohjeita lakon ja työsulun rajapinnasta.

Journalistiliiton lakkorajat koskevat ainoastaan yrityksiä, jotka ovat liiton julistaman lakon piirissä. Lakonalaisiin yrityksiin ei saa tehdä töitä.

Lakon piirissä olevat yritykset ovat nimenomaisesti listattu osoitteessa: http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/?x17675=15139900

 Viestinnän Keskusliiton vastatoimena julistama työsulku on Journalistiliiton lakkoa laajempi, ja se koskee kaikkia VKL:n yritysjäseniä. Journalistiliitto ei kuitenkaan valvo VKL:n työsulkua.

Journalistiliiton näkemyksen mukaan työsulun piirissä olevalle yritykselle, joka ei ole Journalistiliiton lakon piirissä, voi työskennellä vapaasti.

Työnantajan velvollisuutena on ilmoittaa, koskeeko työsulku yrityksen työntekijöitä. Työnantaja ei saa tiedustella työntekijältä, kuuluuko hän liittoon vai ei.

Jos työnantaja painostaa vain joitakin Journalistiliiton jäseniä tulemaan töihin, ota heti yhteys liittoon.

 

Esimerkit:

Jos toimittaja tekee työtä esimerkiksi aikakauslehtiyritykselle, joka on Viestinnän Keskusliiton työsulun, muttei Journalistiliiton ilmoittaman lakon piirissä, toimittaja ei ole rikkuri eikä häntä eroteta liitosta. Työsulun valvonta kuuluu VKL:lle.

Jos lehtiyritys on Journalistiliiton ilmoittaman lakon piirissä, liiton jäsen ei saa tehdä työtä yritykselle. Jäsen voidaan erottaa liitosta.

 

Info: Liiton laki- ja työehtoneuvonta ma-pe klo 9-16 puh 044 – 7555 000