Uusimmat

Journalistiliitto ei ole neuvotellut uutta A-lehtien sopimusta

A-lehdet on tänään postittanut freelancereilleen uuden avustajasopimuksen. Saatekirjeessä kerrotaan, että ” Sopimuksessa on otettu huomioon myös tekijöille tärkeiksi nousseita kysymyksiä, ja aiempien sopimusten hankalia kohtia on käyty läpi Journalistiliiton kanssa. Olemme muuttaneet niitä kohtia, joihin tekijät ovat kiinnittäneet huomiota: freelancer ei esimerkiksi ole vastuussa siitä, että aineistossa esiintyvät henkilöt olisivat antaneet suostumuksensa muuhun kuin aineiston toimitukselliseen käyttöön.”

Journalistiliitto on keskustellut A-lehtien kanssa talon avustajasopimuksesta keväästä 2012 alkaen. Liiton puolelta on kommentoitu aiemman A-lehtisopimuksen ongelmakohtia, muun muassa kilpailukieltoa, vastuulauseketta ja tekijänoikeusehtoa. Nyt lähetetty sopimus on aiempaa parempi nimenomaan vastuuehdon osalta. Myös aiempi kilpailunrajoituspykälä on poistettu.

Viime vuoden lopulla keskusteltiin alustavasti sopimuksen tekijänoikeuskirjauksista, jotka perustuivat A-lehtien liiketoiminnan tarpeisiin. Journalistiliiton esitys oli, että sopimuksen kaikki oikeudet vievää tekijänoikeuskirjausta rajattaisiin niin, että freelancerille jäisi muassa rinnakkainen käyttö aineistoon. Liitto esitti myös, että edelleenluovutusoikeutta rajattaisiin ja tekijällä tulisi säilyä Kopiosto-oikeudet.  

Tämän vuoden aikana A-lehdet ei suostunut liiton edustajia enää tapaamaan.

Nyt freelancereille lähetetty sopimus ei vastaa sitä, mistä Journalistiliiton kanssa on keskusteltu. Tekijänoikeusehto vie journalistilta kaikki taloudelliset oikeudet ja sisältää myös edelleenluovutusehdon, mikä tarkoittaa sitä, että A-lehdet saa myydä tai luovuttaa aineistoa konsernin ulkopuolelle.

Sopimus merkittävä heikennys Imagessa ja Formassa

Vanhaan A-lehti-sopimukseen tässä uudessa on muutamia parannuksia, mutta Image Kustannuksen sopimukseen verrattuna uusi sopimus tuo merkittäviä heikennyksiä. Forma Kustannuksella ei ole aiemmin ollut käytössään avustajasopimusta, joten heikennykset ovat merkittäviä. Sopimuksella viedään tekijänoikeuksia ilman korvausta. Ikäväksi tilanteen tekee myös se, että A-lehtikonsernin lehdet ovat samanaikaisesti viestineet freelancereilleen, että palkkioita ollaan laskemassa. Eli lyhyesti: anna meille aiempaa laajemmin tekijänoikeutesi ja maksamme siitä entistä vähemmän.

Lisätiedot: Anna Kähkönen / Jussi Salokangas