Lausunnot / 14.09.2023

Journalistiliiton lausunto työttömyysturvalain muutoksista