Uutiset / 17.10.2014

Jokesin apurahat haussa nyt!

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

Apurahoja myönnetään am­mat­titaidon täydentämiseen, jat­ko-opin­toi­hin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tut­ki­mus­työ­hön ja ammatti­kuvaa syven­tävään työskentelyyn. Lisäksi voi­daan tukea muuta ammatil­li­sesti perus­tel­tua tarkoi­tusta. Kir­jallisista hank­keista asetetaan etu­sijalle jour­na­listi­sen am­matti­kunnan kan­nalta hyö­dyl­liset tai merkit­tävät kohteet. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmat­koihin eikä yksin­omaan virkis­tystarkoituksiin.

Hae apurahaa ja lue lisää osoitteessa http://www.jokes-saatio.fi/?page_id=9


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.