Uutiset / 27.05.2010

Jet-kassa tiedottaa

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon heti työsuhteen päätyttyä tai ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimistossa tehdään myös työllistymissuunnitelma.

Päivärahahakemuksen liitteenä tulee toimittaa palkkatodistus viimeisten 34 työssäoloehdon täyttävän viikon palkoista ennen työttömyyden alkamista, sekä selvitys työajoista. Lomaraha ja – korvaus tulee olla eriteltynä.

Soviteltua päivärahaa varten tarvitaan jokaisesta päivärahahakemukseen merkatusta työpäivästä palkkakuitti tai – todistus. Myös maksetuista palkkioista ja tekijänoikeusmaksuista tulee toimittaa selvitykset.

Omavastuuaika on seitsemän kokonaan työtöntä päivää vastaava aika työttömyyttä. Omavastuuaika asetetaan aina kun 500 päivää alkaa alusta.

Työssäoloehto sekä jäsenyysehto ovat 1.1.2010 lukien 34 viikkoa. Työssäoloehdon tulee kertyä 28 kuukauden aikana.

Työssäoloehtoon luetaan jokainen sellainen kalenteriviikko jolloin työtä on vähintään 18 tuntia.

Taiteilijoiden ja luovaa tai esityksellistä työtä tekevien kohdalla alle kuukauden kestävässä työsuhteessa jokainen kalenteriviikko jolloin bruttopalkka on vähintään 244,65 euroa luetaan mukaan työssäoloehtoon.

Työllistymissuunnitelmassa olevien työllistymistä edistäviin toimenpiteiden ajalta maksetaan päiväraha korotetulla ansio-osalla korotettuna ja ylläpitokorvausta, joka on veroton.

Tällaisia palveluita ovat: työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu työpaikalla, työelämävalmennus, työharjoittelu, työ- ja koulutuskokeilu, maahanmuuttajan rinnasteinen kotouttamistoimenpide ja kuntouttava työtoiminta. Näitä voi tiedustella työ- ja elinkeinotoimistosta.

Korotettuna päivärahaa voi saada yhteensä enintään 200 päivältä ja se lasketaan mukaan 500 päivän enimmäismaksuaikaan.

Työllistämistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan päivärahaa karenssista tai omavastuuajalta huolimatta, tällöin omavastuuaika kuluu vaikka sen ajalta maksetaan päivärahaa.

Yli kaksi viikkoa kestävän työsuhteen perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan työstä saadun palkan perusteella. Jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.

Aurinkoista kevättä!

Kimmo Honkanen, etuuspäällikkö

Työttömyyskassan puhelinaika on ma-to klo. 9-11. Toimisto on auki ma-pe 8.30-16.00 ja heinäkuussa 8.30-15.00. Puhelin: 09 6120 2855, Fax: 09 671 660, sähköposti: toimisto@jet-kassa.fi

Lisätietoja mm.: www.jet-kassa.fi ja www.mol.fi

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.