Lausunnot / 15.03.2022

Järjestöt vetoavat lukemisen verotuksen alentamiseksi

Kustannusalan järjestöt vetoavat hallitukseen suomalaisten lukemisen verotuksen keventämiseksi. Kustantajien ja tekijöiden liitot esittävät sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen arvonlisäveron alentamista nollaan heti kun se tulee EU:n päätöksen mukaisesti mahdolliseksi. ”Euroopan unionin arvonlisäverouudistuksella avataan Suomelle tärkeä uusi ovi mediapolitiikan keinovalikoimaan, kun kirjat ja lehdet voidaan jatkossa sijoittaa nollaverokantaan. Uudessa direktiivissä jäsenvaltioilla on tasapuolinen mahdollisuus edistää tiedonvälitystä, kulttuuria, sivistystä ja kansalliskieliä osana verojärjestelmää. Suomen tulisi tämä mahdollisuus heti käyttää”, liittojen vetoomuksessa todetaan. Arvonlisäverovetoomuksen ovat allekirjoittaneet Aikakausmedia, Finlands svenska författareförening, Graafinen Teollisuus, Kirjakauppaliitto, Medialiitto, Suomen Journalistiliitto, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen tietokirjailijat ja Uutismedian liitto. ”Elinvoimainen media-ala tuottaa mittaamattoman arvokkaita positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Luotettavan tiedon tuottaminen suomalaisille on nyt entistäkin tärkeämpää. Se on paras keino vahvistaa kansakunnan resilienssiä disinformaatiota vastaan”, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg huomauttaa. ”Sananvapaus ja riippumaton tiedonvälitys ovat demokratian perusta. Tämä aika on osoittanut, että niiden puuttuessa voidaan valheellisella tiedolla ja propagandalla saada jopa kokonaisten kansakuntien mieliä muokattua”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho toteaa. ”Verotus on arvovalintoja. Nyt on aika tehdä tärkeä valinta, jolla vahvistetaan lukemisen edellytyksiä. Kirjojen verotus verottaa suoraan lukemista. Veron poistaminen lehdiltä ja kirjoilta on tärkeä valinta kielemme ja kulttuurimme puolesta”, Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen perustelee. Lue vetoomus tästä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.