Uutiset / 26.11.2013

Järjestöiltä kannanotto tekijänoikeusaloitteeseen

Tekijöiden, taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja sisältöalan yritysten toimeentulo perustuu keskeisiltä osin tekijänoikeuteen. Siksi on tärkeää, että tekijänoikeudesta keskustellaan. ”Järkeä tekijänoikeuslakiin”-kansalaisaloite on tässä keskustelussa yksi puheenvuoro.

Aloitteen julkilausutut tavoitteet sisällöntuottajien aseman parantamisesta ja verkkoteknologiaan perustuvien palveluiden kehittämisestä ovat hyviä. Valitettavasti siinä esitetyt lainmuutokset toimivat esitettyjä tavoitteita vastaan.  Aloitteen tiivistelmä ja markkinointi ovat ristiriidassa sen sisällön kanssa.

Tosiasiassa kansalaisaloite ei paranna artistien, tekijöiden ja sisällöntuottajien asemaa eikä palvele parempia laillisia palveluja haluavien kuluttajien etua. Päinvastoin, se vaarantaa sisältöalojen työpaikkoja, heikentää kotimaisen sisällöntuotannon toimintaedellytyksiä, vahingoittaa digitaalisten palvelujen kehittämistä sekä tekee Suomesta turvasataman kansainväliselle verkkopiratismille.

Aloite mm. laillistaisi tiedostojen lataamisen laittomista palveluista ja turvaisi eri tavoin laittomien palvelujen ylläpitäjien aseman. Aloitteen esittämät muutokset opetuskäytön osalta veisivät taloudellisen pohjan oppimateriaalituotannolta ja digitaalisten oppimispalveluiden kehittämiseltä. Hyvien oppimistulosten saavuttaminen vaarantuisi.

Kyse on työpaikoista ja kotimaisten yritysten kilpailukyvystä sekä kansalaisten oikeudesta saada tietoa, oppia, iloa ja elämyksiä. Tekijänoikeusala työllistää noin 3,2 % työvoimasta ja tuottaa jalostusarvoa 4,2 % BKT:sta. Kulttuurin ja joukkoviestinnän alalla toimii yli 15 000 yritystä.

Tekijänoikeuslakia uudistetaan jatkuvasti. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ja selvittää parhaillaan ministeri Paavo Arhinmäen toimeksiannosta asioita, joita aloitteessakin on nostettu esille.  Ministeriön tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Lakia tulee kehittää huomioiden sekä kuluttajien, luovan työn tekijöiden että alan yritysten tarpeet. Aloitteen tavoitteita voidaan saavuttaa mm.:  

  • säätämällä vaihtoehtoisista tavoista torjua piratismia (mm. ulkomaisten piraattipalvelujen estomahdollisuus ja ilmoituskirje-menettely), kannustamalla alan toimijoita yhdessä mainostajien ja hakukoneiden kanssa sopimaan käytänteistä laittomien palvelujen toiminnan ehkäisemiseksi ja laillisten palveluiden tukemiseksi ja luomalla kannustimia kehittää uusia, kotimaisia kuluttajia kiinnostavia, digitaalisia palveluja 

 

  • kehittämällä sopimusmalleja, joilla helpotetaan teosten käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa ja varmistamalla riittävät resurssit opetusta ja tutkimusta palvelevien aineistojen ja käyttöoikeuksien hankintaan

 

 

Lisätietoja:

 

- Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY, projektinjohtaja Lauri Kaira: 0400 503554

- Viestinnän Keskusliitto, toimitusjohtaja Valtteri Niiranen: 09 2287 7217 ja 0400 245 008

- Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, lakimies Erika Mattsson:  0400 461411

- Suomen  Journalistiliitto, edunvalvontajohtaja Petri Savolainen: 050 5342485

 

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.