Uutiset / 07.06.2012

Jaksaminen aikakauslehdissä: kiire lisääntyi, johtaminen sekavaa

Journalistiliitto selvitti työssä jaksamista aikakauslehdistössä työskentelevien jäsentensä keskuudessa tehdyllä kyselyllä, johon vastasi noin 200 henkeä. He edustavat monipuolisiesti eri kustannustaloja sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen julkaisuja.

Noin 55 prosenttia vastaajista ilmoitti, että töitä on välillä liikaa. Jatkuvasti liikaa töitä kertoi tekevänsä lähes joka kuudes vastaaja. Sopivana työmääräänsä piti kolmannes vastaajista. Avovastausten perusteella kiire leimaa erityisesti aikakauslehdistön pieniä toimituksia. Kaikista vastaajista joka kolmannella työmäärä on kasvanut yt-neuvottelujen johdosta.

Joka kolmas vastaaja tekee viikottain ylitöitä. 54 prosenttia kertoo, ettei ylitöistä sovita esimiesten kanssa. Peräti 49 ilmoitti, että ylityöt korvataan vapaina tunti tunnista-periaatteella.

"Tämä on huolestuttava signaali, kun samaan aikaan on käyty yt-neuvotteluja, joissa on ollut kyse työpaikkojen kohtalosta. Sopimalla ylityöt asianmukaisesti ja hoitamalla niistä myös korvaukset kuten pitää, toimitaan solidaarisesti", edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Lähes 60 prosenttia kertoi jaksavansa työssään hyvin ja runsaat 10 prosenttia jopa erittäin hyvin. Huonosti voivien osuus oli 9,5 ja erittäin huonosti voivien 1,5 prosenttia.

15 prosenttia vastaajista kertoi, että vuokratyövoiman käyttö heidän työpaikoillaan on lisääntynyt viimeisten puolen vuoden aikana.

Peräti 45 prosenttia kertoi, että heidän työpaikoillaan on käyty yt-neuvotteluja viimeisen puolen vuoden aikana. Niiden aikana henkilöstöä ei ole lisätty missään, mutta vähennyksistä irtisanomisten johdosta kertoi 52 prosenttia sekä erilaisten pakettien seuruaksena lähes 10 prosenttia.

"Lehtialan yleiset ilmiöt näkyvät yhä selvemmin journalistien työoloissa ja jaksamisessa myös aikakauslehdistössä, jonka kannattavuus on keskimäärin edelleen hyvällä tasolla", edunvalvontajohtaja Savolainen sanoo.

"Työmäärän ja paineiden lisääntymisen ohella erityisen huolestuttavia ovat toistuvat maininnat johtamisen tasosta, sekavasti järjestetystä esimiestyöstä. Ikävältä kalskahtavat myös useat maininnat työpaikkakiusaamisesta. Aikakauslehdistön journalistit ovat laadukasta työtä tekeviä ammattilaisia, jotka ansaitsevat paremmat työolot", Petri Savolainen sanoo.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.