Uutiset / 07.06.2012

Jaksaminen aikakauslehdissä: kiire lisääntyi, johtaminen sekavaa

Journalistiliitto selvitti työssä jaksamista aikakauslehdistössä työskentelevien jäsentensä keskuudessa tehdyllä kyselyllä, johon vastasi noin 200 henkeä. He edustavat monipuolisiesti eri kustannustaloja sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen julkaisuja.

Noin 55 prosenttia vastaajista ilmoitti, että töitä on välillä liikaa. Jatkuvasti liikaa töitä kertoi tekevänsä lähes joka kuudes vastaaja. Sopivana työmääräänsä piti kolmannes vastaajista. Avovastausten perusteella kiire leimaa erityisesti aikakauslehdistön pieniä toimituksia. Kaikista vastaajista joka kolmannella työmäärä on kasvanut yt-neuvottelujen johdosta.

Joka kolmas vastaaja tekee viikottain ylitöitä. 54 prosenttia kertoo, ettei ylitöistä sovita esimiesten kanssa. Peräti 49 ilmoitti, että ylityöt korvataan vapaina tunti tunnista-periaatteella.

"Tämä on huolestuttava signaali, kun samaan aikaan on käyty yt-neuvotteluja, joissa on ollut kyse työpaikkojen kohtalosta. Sopimalla ylityöt asianmukaisesti ja hoitamalla niistä myös korvaukset kuten pitää, toimitaan solidaarisesti", edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Lähes 60 prosenttia kertoi jaksavansa työssään hyvin ja runsaat 10 prosenttia jopa erittäin hyvin. Huonosti voivien osuus oli 9,5 ja erittäin huonosti voivien 1,5 prosenttia.

15 prosenttia vastaajista kertoi, että vuokratyövoiman käyttö heidän työpaikoillaan on lisääntynyt viimeisten puolen vuoden aikana.

Peräti 45 prosenttia kertoi, että heidän työpaikoillaan on käyty yt-neuvotteluja viimeisen puolen vuoden aikana. Niiden aikana henkilöstöä ei ole lisätty missään, mutta vähennyksistä irtisanomisten johdosta kertoi 52 prosenttia sekä erilaisten pakettien seuruaksena lähes 10 prosenttia.

"Lehtialan yleiset ilmiöt näkyvät yhä selvemmin journalistien työoloissa ja jaksamisessa myös aikakauslehdistössä, jonka kannattavuus on keskimäärin edelleen hyvällä tasolla", edunvalvontajohtaja Savolainen sanoo.

"Työmäärän ja paineiden lisääntymisen ohella erityisen huolestuttavia ovat toistuvat maininnat johtamisen tasosta, sekavasti järjestetystä esimiestyöstä. Ikävältä kalskahtavat myös useat maininnat työpaikkakiusaamisesta. Aikakauslehdistön journalistit ovat laadukasta työtä tekeviä ammattilaisia, jotka ansaitsevat paremmat työolot", Petri Savolainen sanoo.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Antero Laine on kuollut  

Hän toimi liiton puheenjohtajana 1974-1992.

Ehdota nyt Järjestöteko- ja Työyhteisötekijäpalkinnon saajaa

Esityksiä palkittaviksi voivat tehdä liiton jäsenyhdistykset, osastot ja yksittäiset jäsenet. Palkinnoista päättää liiton hallitus.

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.